Ktl-icon-tai-lieu

12 Brain Rules

Được đăng lên bởi eisae
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
the brain rules
exercise
Rule #1: Exercise boosts brain power.survival
Rule #2: The human brain evolved, too.
wiring
Rule #3: Every brain is wired differently.
attention
Rule #4: We don’t pay attention to boring things.
short-term memory
Rule #5: Repeat to remember.
long-term memory
Rule #6: Remember to repeat.
sleep
Rule #7: Sleep well, think well.
stress
Rule #8: Stressed brains don’t learn the same way.
sensory integration
Rule #9: Stimulate more of the senses.
vision
Rule #10: Vision trumps all other senses.
gender
Rule #11: Male and female brains are different.
exploration
Rule #12: We are powerful and natural explorers.

...
the brain rules
exercise
Rule #1: Exercise boosts brain power.
survival
Rule #2: The human brain evolved, too.
wiring
Rule #3: Every brain is wired differently.
attention
Rule #4: We dont pay attention to boring things.
short-term memory
Rule #5: Repeat to remember.
long-term memory
Rule #6: Remember to repeat.
sleep
Rule #7: Sleep well, think well.
stress
Rule #8: Stressed brains don’t learn the same way.
sensory integration
Rule #9: Stimulate more of the senses.
vision
Rule #10: Vision trumps all other senses.
gender
Rule #11: Male and female brains are different.
exploration
Rule #12: We are powerful and natural explorers.
www.brainrules.net
12 Brain Rules - Người đăng: eisae
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
12 Brain Rules 9 10 176