Ktl-icon-tai-lieu

15 chủ đề tiếng anh

Được đăng lên bởi trinhktk13
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. TALK ABOUT CHANGES THAT YOU LIKE IN THIS CITY AND
SOME CHANGES THAT YOU DON’T LIKE, WHY?
HCM city has changed. As well as the positive changes, there are some
negative ones.
Hiện nay, thành phố HCM có nhiều thay đổi. bên cạnh những thay đổi mang
tính tích cực, thì cũng có nhiều thay đổi còn hạn chế
+ The changes that I like.
- There are many regional entertaiments
Có nhiều khu vui choi giải trí
- Sopping centers, internaional standard hotels
Trung tâm mua sắm, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế
- Civilized city, clean
Thành phố văn minh, sạch đẹp
- Women working more than before
Phụ nữ đi làm nhiều hơn trước
- Many univercities, research centers
+ The changes that I don’t like:
- Overcrowding
Dân số đông đúc
- Environmental pollution
Ô nhiễm môi trường
- High prices
Giá cả cao
- Too many cars
Tình trạng kẹt xe
2. PEOPLE OFTEN SAY LIFE IS GETTING FASTER EVERY
YEAR. DOES FASTER MEAN BETTER?
+ The pace of life is getting faster. Faster is good but this also has limitations
(su han chee)
Cuộc sống của chúng ta mỗi năm ngày càng nhanh hơn. Nhanh hơn là tốt
tuy nhiên cũng có nhiều hạn chế.
+ Faster is better because
- In moder life, we must work quickly to get more done
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải làm nhanh để có kết quá gấp đôi
- The cost of living is increasing, so we must make more money
Cuộc sống ngày càng cao, chúng ta phải kiếm nhiều tiền
- People are increasingly dynamic
Con người ngày càng năng động
- Social development is not backward in comparison with the rest of the
world
Xã hội phát triển, không lạc hậu so với thế giới
+ Limitations:
- we do not have time for caring for family or relatives
Chúng ta không có thời gian chăm sóc gia đình, nguời thân
- No time for enjoying ourselves
Không có thời gian vui chơi
- we feel stress and pressure (suc ep)
Chúng ta cảm thấy căng thắng và áp lực

3. THE GENERAL GAP IN THE MODERN VIETNAMESE FAMILY
More and more big modern families have a generation gap
khoảng cách thể hệ trong gia đình VN hiện đại ngày càng lớn
+ Cause
Parents and childeren do not have time to learn about eacin other
Cha mẹ và con cái không có thời gian tìm hiểu nhau
- Different ways of thingking, parents support the old coneepts, their
children like new
Khác nhau về cách nghĩ, cha mẹ ủng hộ quan niệm cũ, con cái thì tích cái
mới
- Busy parents do not have time to take an intertest in children and the
family
cha mẹ bận rộn làm việc không có thời gian quan tâm con cái trong gia đình
- Children leave home or take refuge from their par...
1. TALK ABOUT CHANGES THAT YOU LIKE IN THIS CITY AND
SOME CHANGES THAT YOU DON’T LIKE, WHY?
HCM city has changed. As well as the positive changes, there are some
negative ones.
Hiện nay, thành phố HCM có nhiều thay đổi. bên cạnh những thay đổi mang
tính tích cực, thì cũng có nhiều thay đổi còn hn chế
+ The changes that I like.
- There are many regional entertaiments
Có nhiều khu vui choi giải trí
- Sopping centers, internaional standard hotels
Trung tâm mua sắm, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế
- Civilized city, clean
Thành phvăn minh, sạch đẹp
- Women working more than before
Phnữ đi làm nhiều hơn trước
- Many univercities, research centers
+ The changes that I don’t like:
- Overcrowding
Dân sđông đúc
- Environmental pollution
Ô nhiễm môi trường
- High prices
Giá ccao
- Too many cars
Tình trạng kẹt xe
2. PEOPLE OFTEN SAY LIFE IS GETTING FASTER EVERY
YEAR. DOES FASTER MEAN BETTER?
+ The pace of life is getting faster. Faster is good but this also has limitations
(su han chee)
Cuộc sống của chúng ta mỗi năm ngày càng nhanh hơn. Nhanh hơn tốt
tuy nhiên cũng có nhiều hạn chế.
+ Faster is better because
- In moder life, we must work quickly to get more done
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải làm nhanh để có kết quá gấp đôi
- The cost of living is increasing, so we must make more money
Cuộc sống ngày càng cao, chúng ta phải kiếm nhiều tiền
- People are increasingly dynamic
Con người ngày càng năng động
- Social development is not backward in comparison with the rest of the
world
Xã hội phát triển, không lạc hậu so với thế giới
+ Limitations:
- we do not have time for caring for family or relatives
Chúng ta không có thời gian chăm sóc gia đình, ngui thân
- No time for enjoying ourselves
Không có thời gian vui chơi
- we feel stress and pressure (suc ep)
Chúng ta cảm thấy căng thắng và áp lực
15 chủ đề tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
15 chủ đề tiếng anh - Người đăng: trinhktk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
15 chủ đề tiếng anh 9 10 786