Ktl-icon-tai-lieu

22000 tiếng anh cho thi TOEFT và IELTS

Được đăng lên bởi hoangha1368
Số trang: 285 trang   |   Lượt xem: 7272 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Cũng có 1 chút kinh nghiệm về kỳ thi IELTS, nên hôm nay chia sẻ cùng mọi người.
Muốn đạt điểm cao ở kỳ thi IELTS, có 1 điểm rất quan trọng mà Bear nghĩ ai cũng
biết: LUYỆN TẬP THƯỜNG XUYÊN.
Tuy nhiên, cũng có 1 điểm cực kỳ quan trọng mà đa số thường không chú trọng lắm.
Đó là phần từ vựng dạng ACADEMIC (học thuật).
Nên để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, ôn luyện từ trong quyển 22.000 từ THI
TOEFL/IELTS của Harold Levine là cực kỳ cần thiết. Mỗi ngày chỉ cần học 3 từ, thì
lượng từ vựng của bạn sẽ tăng đáng kể.
Số từ vựng này giúp bạn trong cả 4 phần thi LISTENING / SPEAKING / READING
/ WRITING.
Ví dụ: Nếu bạn dùng từ:
SIMULTANEOUSLY thay cho từ AT THE SAME TIME,
hay PORTABLE thay cho từ EASY TO CARRY
hay MITIGATE thay cho từ LESSEN …
trong phần WRITING và SPEAKING thì điểm của bạn sẽ cao chót vót không ngờ
luôn đấy. Chưa kể, nhất là trong phần READING, những từ trong quyển sách này xuất
hiện nhiều lắm, và cả LISTENING nữa chứ.
Sự lợi hại của quyển sách này, chắc chắn chỉ khi nào học rồi, bạn mới thấy rõ.
Quyển này (nhà xuất bản TPHCM) đã hết bán rồi. Nên nếu bạn nào cần phôtô thì liên
lạc Uyên Uyên: UyenUyen@englishtime.us
Tuy nhiên mỗi tuần Bear vẫn sẽ post lên đây 20 từ trong quyển sách đó, để nếu bạn
nào ở xa, vẫn có thể học được.
Đương nhiên mỗi người có 1 cách học riêng và trí nhớ khác nhau. Có người nhìn qua
là nhớ liền, có người nhìn hoài vẫn không nhớ, nên Bear suggest cách học này, bạn
nào thấy thích hợp với mình thì áp dụng:
1/ Mỗi ngày học 3 từ: giống như ăn cơm vậy: sáng 1 từ, trưa 1 từ, tối 1 từ. Vui lòng
đừng thấy cuốn sách quá hay mà học 1 ngày vài ba chục từ rồi ngày mai nhìn lại thấy
ngán.. rồi.. bỏ luôn quyển sách hay này nhé.
2/ Làm sao mà trước khi đi ngủ, có thể đọc (hoặc viết) ra 3 câu ví dụ có chứa từ đó là
xem như ok. Nhớ là đừng học kiểu: teacher : giáo viên, mà hãy cho nó vào câu hẳn
hoi. Nên học câu ví dụ trong sách, (giúp mình biết thêm nhiều từ mới khác + quan sát
từ loại, ngữ pháp của câu) chứ đừng học nghĩa tiếng Việt rồi tự đặt câu, có khi lại sai
ngữ pháp, sai luôn cả từ loại nữa !

3/ Có bạn hỏi Bear, nếu học hôm nay nhớ, ngày mai quên 3 từ đã học thì sao. Câu trả
lời là: thì cứ việc quên thoải mái! Bộ não làm việc thì phải cho nó nghỉ ngơi, có ra có
vô chứ. Miễn sao, cuối ngày, bạn vẫn nhớ được 3 từ trong ngày bạn học là OK lắm
rồi. Lâu lâu ôn đi ôn lại những từ đã học, thì sẽ nhớ dai thôi.
4/ 3 từ x 7 ngày = 21 từ. Nhưng Bear chỉ post 20 vì.. tối chủ nhật nên thư giãn (đi ăn
kem chẳng hạn) thì não sẽ hoạt động tốt hơn
5...
Cũng có 1 chút kinh nghiệm về kỳ thi IELTS, nên hôm nay chia sẻ cùng mọi người.
Mun đạt điểm cao ở kỳ thi IELTS, 1 điểm rất quan trọng mà Bear nghĩ ai cũng
biết: LUYỆN TẬP THƯỜNG XUYÊN.
Tuy nhiên, cũng có 1 điểm cực kỳ quan trọng mà đa số thường không chú trọng lắm.
Đó là phần từ vựng dạng ACADEMIC (học thuật).
Nên để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, ôn luyện từ trong quyển 22.000 từ THI
TOEFL/IELTS của Harold Levine là cực kỳ cần thiết. Mỗi ngày chỉ cần học 3 từ, thì
lượng từ vựng của bạn sẽ tăng đáng kể.
Stừ vựng này giúp bạn trong cả 4 phần thi LISTENING / SPEAKING / READING
/ WRITING.
Ví dụ: Nếu bạn dùng từ:
SIMULTANEOUSLY thay cho từ AT THE SAME TIME,
hay PORTABLE thay cho từ EASY TO CARRY
hay MITIGATE thay cho từ LESSEN
trong phần WRITING và SPEAKING thì điểm của bạn sẽ cao chót vót không ngờ
luôn đấy. Chưa kể, nhất là trong phần READING, những từ trong quyển sách này xuất
hiện nhiều lắm, và c LISTENING nữa chứ.
Sự lợi hại của quyển sách này, chắc chắn chỉ khi nào học rồi, bạn mới thấy rõ.
Quyển này (nhà xuất bản TPHCM) đã hết bán rồi. Nên nếu bạn nào cần phôtô thì liên
lạc Uyên Uyên: UyenUyen@englishtime.us
Tuy nhiên mi tuần Bear vẫn sẽ post lên đây 20 từ trong quyển sách đó, để nếu bạn
nào ở xa, vẫn có thể học được.
Đương nhiên mỗi người có 1 cách học riêng và trí nhớ khác nhau. Có người nhìn qua
là nhliền, có người nhìn hoài vẫn không nhớ, nên Bear suggest cách hc này, bn
nào thấy thích hợp với mình thì áp dụng:
1/ Mỗi ngày học 3 từ: giống như ăn cơm vậy: sáng 1 từ, trưa 1 từ, tối 1 từ. Vui lòng
đừng thấy cuốn sách quá hay mà học 1 ngày vài ba chục từ rồi ngày mai nhìn li thấy
ngán.. rồi.. bỏ luôn quyển sách hay này nhé.
2/ Làm sao mà trước khi đi ngủ, có thể đọc (hoặc viết) ra 3 câu ví dụ có chứa từ đó là
xem như ok. Nhớ là đừng học kiểu: teacher : giáo viên, mà hãy cho nó vào câu hẳn
hoi. Nên hc câu dụ trong sách, (giúp mình biết thêm nhiều từ mới khác + quan sát
từ loại, ngữ pháp của câu) chứ đừng hc nghĩa tiếng Việt ri tự đặt câu, có khi lại sai
ngữ pháp, sai luôn cả từ loại nữa !
22000 tiếng anh cho thi TOEFT và IELTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
22000 tiếng anh cho thi TOEFT và IELTS - Người đăng: hoangha1368
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
285 Vietnamese
22000 tiếng anh cho thi TOEFT và IELTS 9 10 853