Ktl-icon-tai-lieu

3000 new word

Được đăng lên bởi Ngô Thế Duyệt
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 1976 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sponsored by Cleverlearn Vietnam English Language Center | http://cleverlearnvietnam.vn
1
       
Ting Anh khong trên 100,000 t vng các loi. Vy quy gii t vng
ting Anh mà không cn phi hc và nh gn c 100.000 t?
Bí quyu tiên là hc nhng t thông dng nht. Theo thông kê ca Oxford thì ch cn bn
nc khong 3.000 t ting Anh thông dng nht, bn s có th hic ít nht 95%
ting Anh trong hu ht mi hoàn cng.
So vi 100.000 t thì 3.000 t mt con s quá nh nhoi (ch bng kho
chúng li th giúp bn hin 95% ni dung trong hu ht mi hoàn cnh thông
ng. Vy thì còn gì b
Hãy bu hc ngay t bây gi. Mi ngày ch cn hc 5 ti bn
t Gii ting Anh ri. Nu mi ngày bn chu khó hc 10 t thì ch trong vòng khong 10
tháng b gng lên!
Vy hãy cùng Cleverlearn c Quyt 3000 t vng ting Anh thông dng t Oxford
mà c mi Bn Ng him khi dùng quá 3000 t này
abandon (v) /'bændn/ b, t b
abandoned (adj) /'bændnd/ b b  rung b
ability (n) /'biliti/ kh c
able (adj) c, có tài
unable (adj) /'c, không có tài
about (adv)., prep. /'baut/ khong, v
above prep., (adv) /'bv/ trên, lên trên
abroad (adv) /'br:d/ c ngoài, ngoài tri
absence (n) /'æbsns/ s vng mt
absent (adj) /'æbsnt/ vng mt, ngh
3000 new word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3000 new word - Người đăng: Ngô Thế Duyệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
3000 new word 9 10 471