Ktl-icon-tai-lieu

3000 từ vựng

Được đăng lên bởi Binhphu Lop
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC 3000 TỪ VỰNG BẰNG THƠ LỤC BÁT

Mặt trăng là chữ the moon

Hello có nghĩa xin chào

World là thế giới, sớm soon, lake hồ

Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper

Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe

Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ

Đêm night, dark tối, khổng lồ giant

Thấy cô gái đẹp See girl beautiful

Fund vui, die chết, near gần

I want tôi muốn, kiss hôn

Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn

Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi … oh yeah!

Burry có nghĩa là chôn

Long dài, short ngắn, tall cao

Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta

Here đây, there đó, which nào, where đâu

Xe hơi du lịch là car

Sentence có nghĩa là câu

Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam

Lesson bài học, rainbow cầu vồng

Thousand là đúng…mười trăm

Husband là đức ông chồng

Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ

Daddy cha bố, please don”t xin đừng

Wait there đứng đó đợi chờ

Darling tiếng gọi em cưng

Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu

Merry vui thích, cái sừng là horn

Trừ ra except, deep sâu

Rách rồi xài đỡ chữ torn

Daughter con gái, bridge cầu, pond ao

To sing là hát, a song một bài

Enter tạm dịch đi vào

Nói sai sự thật to lie

Thêm for tham dự lẽ nào lại sai

Go đi, come đến, một vài là some

Shoulder cứ dịch là vai

Đứng stand, look ngó, lie nằm

Writer văn sĩ, cái đài radio

Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi

A bowl là một cái tô

One life là một cuộc đời

Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô

Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu

Máy khâu dùng tạm chữ sew

Lover tạm dịch ngừơi yêu

Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm

Charming duyên dáng, mỹ miều graceful

Shelter tạm dịch là hầm

1

Chữ shout là hét, nói thầm whisper

Month thì là tháng , thời giờ là time

What time là hỏi mấy giờ

Job thì có nghĩa việc làm

Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim

Lady phái nữ, phái nam gentleman

Gặp ông ta dịch see him

Close friend có nghĩa bạn thân

Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi

Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời

Mountain là núi, hill đồi

Fall down có nghĩa là rơi

Valley thung lũng, cây sồi oak tree

Welcome chào đón, mời là invite

Tiền xin đóng học school fee

Short là ngắn, long là dài

Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm

Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe

To steal tạm dịch cầm nhầm

Autumn có nghĩa mùa thu

Tẩy chay boycott, gia cầm poultry

Summer mùa hạ , cái tù là jail

Cattle gia súc, ong bee

Duck là vịt , pig là heo

Something to eat chút gì để ăn

Rich là giàu có , còn nghèo là poor

Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng

Crab thi` có nghĩa con cua

Exam thi cử, cái bằn...
HỌC 3000 TỪ VỰNG BẰNG THƠ LỤC BÁT
Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi … oh yeah!
Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don”t xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn
Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some
Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ
Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fund vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
Xe hơi du lịch là car
Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam
Thousand là đúng…mười trăm
Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
Wait there đứng đó đợi chờ
Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
Trừ ra except, deep sâu
Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
Enter tạm dịch đi vào
Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
Shoulder cứ dịch là vai
Writer văn sĩ, cái đài radio
A bowl là một cái tô
Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô
Máy khâu dùng tạm chữ sew
Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
Shelter tạm dịch là hầm
1
3000 từ vựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3000 từ vựng - Người đăng: Binhphu Lop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
3000 từ vựng 9 10 79