Ktl-icon-tai-lieu

3600 câu trắc nghiệm tiếng anh

Được đăng lên bởi Kim Anh Phan Thị
Số trang: 497 trang   |   Lượt xem: 3185 lần   |   Lượt tải: 14 lần
trau doi tieng anh
TEST 1
I. Pronunciation:
1. a. country b. fun c. summer d. truth
--> d
2. a. trouble b. flu c. tooth d. shoe
--> a
3. a. heart b. turn c. early d. third
--> a
4. a. song b. one c. long d. gone
--> b
5. a. fork b. fall c. wrong d. caught
--> c
6. a. full b. push c. but d. put
--> c
7. a. deal b. heal c. stealth d. steal
--> c
II. Find the mistakes:
8. At present, I am a student at the Local Technical College, which I am
studying English part-time.
a. at
b. which
c. am studying
d. English part-time
b
9. One of the girl who worked in that company died.
a. the girl
b. who
c. worked
d. died
a
10. This lesson is such long that I have written it for 30 minutes.
a. is
b. such
c. that
d. have written
b
III. Grammar and vocabulary:
3600 câu trắc nghiệm tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3600 câu trắc nghiệm tiếng anh - Người đăng: Kim Anh Phan Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
497 Vietnamese
3600 câu trắc nghiệm tiếng anh 9 10 948