Ktl-icon-tai-lieu

400 câu tiếng anh crazy English

Được đăng lên bởi Sống Bằng Tình Cảm
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Học tiếng anh theo phương pháp Crazy English dễ dàng hơn.
ĐẶNG THẾ HIỂN DTH192001@yahoo.com
SÀI GÒN UNIVERSITY 12/02/2012
1
Lesson 1
Lesson 2
1. I’m on holiday i đi nghỉ
2. I’m on business i đi công tác
3. Why did you come to the UK? Ti sao bạn lại đến nước Anh?
4. I came here to work i đến đây làm việc
5. I came here to study i đến đây học
6. I wanted to live abroad i muốn sống ở nước ngoài
7. How long have you lived here? Bạn đã sng ở đây bao lâu rồi?
8. I’ve only just arrived i vừa mới đến
1. How’s it going? Tình hình thế nào?
2. How are you doing? Tình hình thế nào?
3. How’s life? Tình hình thế nào?
4. How are things? Tình hình thế nào?
5. What are you up to? Bạn đang làm gì đấy?
6. What have you been up to? Dạo này bn làm gì
7. Working a lot Làm việc nhiều
8. Studying a lot Học nhiều
9. I’ve been very busy Dạo nàyi rất bận
10. Same as usual Vẫn như mọi khi
11.Do you have any plans for the summer? Bạn có kế hoạch gì cho hè này không?
12. Do you smoke? Bạn có hút thuốc không?
13. I’m sorry, I didn’t catch your name Xin li, tôi không nghe rõ tên bạn
14. Do you know each other? Các bạn biết nhau trước không?
15. How do you know each other? Các bạn biết nhau trong trường hợp nào?
16. We work together Chúng tôi làm cùng nhau
17. We used to work together Chúng tôi đã từng làm cùng nhau
18. We went to university together Chúng tôi đã từng học đại học cùng nhau
19. Through friends Qua bạn bè
20. I was born in Australia but grew up in
England
i sinh ra ở úc nhưng lớn lên Anh
21. What brings you to England? Điều gì đã đem bạn đến với nước Anh?
400 câu tiếng anh crazy English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
400 câu tiếng anh crazy English - Người đăng: Sống Bằng Tình Cảm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
400 câu tiếng anh crazy English 9 10 801