Ktl-icon-tai-lieu

400 crazy english

Được đăng lên bởi boy2006165
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐẶNG THẾ HIỂN

DTH192001@yahoo.com
Lesson 1

1. How’s it going?

Tình hình thế nào?

2. How are you doing?

Tình hình thế nào?

3. How’s life?

Tình hình thế nào?

4. How are things?

Tình hình thế nào?

5. What are you up to?

Bạn đang làm gì đấy?

6. What have you been up to?

Dạo này bạn làm gì

7. Working a lot

Làm việc nhiều

8. Studying a lot

Học nhiều

9. I’ve been very busy

Dạo này tôi rất bận

10. Same as usual

Vẫn như mọi khi

11.Do you have any plans for the summer?

Bạn có kế hoạch gì cho hè này không?

12. Do you smoke?

Bạn có hút thuốc không?

13. I’m sorry, I didn’t catch your name

Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn

14. Do you know each other?

Các bạn có biết nhau trước không?

15. How do you know each other?

Các bạn biết nhau trong trường hợp nào?

16. We work together

Chúng tôi làm cùng nhau

17. We used to work together

Chúng tôi đã từng làm cùng nhau

18. We went to university together

Chúng tôi đã từng học đại học cùng nhau

19. Through friends

Qua bạn bè

20. I was born in Australia but grew up in

Tôi sinh ra ở úc nhưng lớn lên ở Anh

England
Điều gì đã đem bạn đến với nước Anh?

21. What brings you to England?

Lesson 2
1. I’m on holiday

Tôi đi nghỉ

2. I’m on business

Tôi đi công tác

3. Why did you come to the UK?

Tại sao bạn lại đến nước Anh?

4. I came here to work

Tôi đến đây làm việc

5. I came here to study

Tôi đến đây học

6. I wanted to live abroad

Tôi muốn sống ở nước ngoài

7. How long have you lived here?

Bạn đã sống ở đây bao lâu rồi?

8. I’ve only just arrived

Tôi vừa mới đến

SÀI GÒN UNIVERSITY

1

12/02/2012

ĐẶNG THẾ HIỂN

DTH192001@yahoo.com

9. A few months

Vài tháng

10. Just over two years

Khoảng hơn 2 năm

11. How long are you planning to stay here

Bạn định sống ở đây bao lâu?

12. Another year

1 năm nữa

13. Do you like it here?

Bạn có thích ở đây không?

14. I like it a lot

Mình rất thích

15. What do you like about it?

Bạn thích ở đây ở điểm nào?

16. I like the food

Tôi thích đồ ăn

17. I like the weather

Tôi thích thời tiết

18. I like the people

Tôi thích con người

19 When’s your birthday?

Sinh nhật bạn ngày nào

20. Who do you live with?

Bạn ở với ai?

Lesson 3
1. Do you live with anybody?

Bạn có ở với ai không?

2. I live with a friend

Tôi ở với 1 ngừơi bạn

3. Do you live on your own?

Bạn ở 1 mình à

4. I share with one other person

Mình ở với 1 người nữa

5. What’s your email address?

Địa chỉ email của bạn là gì?

6. Could i take your phone number ?

Cho mình số ...
ĐẶNG THẾ HIỂN DTH192001@yahoo.com
SÀI GÒN UNIVERSITY 12/02/2012
1
Lesson 1
Lesson 2
1. I’m on holiday i đi nghỉ
2. I’m on business i đi công tác
3. Why did you come to the UK? Ti sao bạn lại đến nước Anh?
4. I came here to work i đến đây làm việc
5. I came here to study i đến đây học
6. I wanted to live abroad i muốn sống ở nước ngoài
7. How long have you lived here? Bạn đã sng ở đây bao lâu rồi?
8. I’ve only just arrived i vừa mới đến
1. How’s it going? Tình hình thế nào?
2. How are you doing? Tình hình thế nào?
3. How’s life? Tình hình thế nào?
4. How are things? Tình hình thế nào?
5. What are you up to? Bạn đang làm gì đấy?
6. What have you been up to? Dạo này bn làm gì
7. Working a lot Làm việc nhiều
8. Studying a lot Học nhiều
9. I’ve been very busy Dạo nàyi rất bận
10. Same as usual Vẫn như mọi khi
11.Do you have any plans for the summer? Bạn có kế hoạch gì cho hè này không?
12. Do you smoke? Bạn có hút thuốc không?
13. I’m sorry, I didn’t catch your name Xin li, tôi không nghe rõ tên bạn
14. Do you know each other? Các bạn biết nhau trước không?
15. How do you know each other? Các bạn biết nhau trong trường hợp nào?
16. We work together Chúng tôi làm cùng nhau
17. We used to work together Chúng tôi đã từng làm cùng nhau
18. We went to university together Chúng tôi đã từng học đại học cùng nhau
19. Through friends Qua bạn bè
20. I was born in Australia but grew up in
England
i sinh ra ở úc nhưng lớn lên Anh
21. What brings you to England? Điều gì đã đem bạn đến với nước Anh?
400 crazy english - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
400 crazy english - Người đăng: boy2006165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
400 crazy english 9 10 631