Ktl-icon-tai-lieu

4000 Essential English Words 1

Được đăng lên bởi huy05200
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 4060 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mua sách Toeic photo giá rẻ: Hà Nội – 0164 283 1275| Tp.HCM- 0126 783 8638

CỬA HÀNG SÁCH TOEIC BOOK STORE

Fanpage: 
Website: 
Phone: 0164 283 1275(Hà Nội) | 0126 783 8638(Tp. Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: Gần bệnh viện Xây Dựng, đối diện 29 Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) | Đại học
Bách Khoa tp.HCM ( 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp HCM)

Mua sách tại TOEIC BOOK STORE đảm bảo:
❶ 100% được photo từ sách gốc, giấy trắng, đẹp và rất dày
❶ Tiết kiệm từ 30% - 40% so với sách giá gốc
❸ Ship hàng với mức phí Cực Rẻ
===> Gần 50 đầu sách Toeic các loại đã có tại: 

Uy tín, chất lượng và sự phục vụ nhiệt tình

4000 Essential English Words 1
Paul N atio n
© 2009 Compass Publishing
AJI rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior
permission in writing from the publisher.
Acquisitions Editor: fidel Cruz
Project Coordinator Annie Cho

Design: Design Plus

email: irtfog'compawpub.tom

ISBN: ?70-1-599oo-*G2-*

10 9 $ 7 o 5 U 3 2 1
12 tl 10 09

Photo Credits
All images (D Shutterstock. Inc.

Paul

Nation

4000 Essential En glish W ords 1

4000 Essential English Words 1
Paul Nation
© 2009 Compass Publishing
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior
permission in writing from the publisher.
Acquisitions Editor: Fidel Cruz
Project Coordinator: Annie Cho
Design: Design Plus
email: info@compasspub.com

ISBN: 978-1-59966-402-6
10
12

Photo Credits
All images © Shutterstock, Inc.

English
Words

mm

Target Words

Page|

1

afraid, agree, angry, arrive, attack, bottom, clever, cruel, finally, hide, hunt, lot,
middle, moment, pleased, promise, reply, safe, trick, well

8

2

adventure, approach, carefully, chemical, create, evil, experiment, kill, laboratory,
laugh, loud, nervous, noise, project, scare, secret, shout, smell, terrible, worse

14

3

alien, among, chart, cloud, comprehend, describe, ever, fail, friendly, grade,
instead, library, planet, report, several, solve, suddenly, suppose, universe, view

20

4

appropriate, avoid, behave, calm, concern, content, expect, frequently, habit, instruct,
is...
Mua sách Toeic photo giá r: Hà Ni 0164 283 1275| Tp.HCM- 0126 783 8638
Uy tín, chất lượng và s phc v nhit tình
CA HÀNG SÁCH TOEIC BOOK STORE
Fanpage: https://www.facebook.com/englishbookstore/
Website: http://toeicbookstore.mov.mn/
Phone: 0164 283 1275(Hà Ni) | 0126 783 8638(Tp. H Chí Minh)
Địa ch: Gn bnh vin Xây Dựng, đối din 29 Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) | Đại hc
Bách Khoa tp.HCM ( 268 Lý Thường Kit, phường 14, qun 10, Tp HCM)
Mua sách tại TOEIC BOOK STORE đm bo:
100% được photo t sách gc, giy trng, đẹp và rt dày
Tiết kim t 30% - 40% so vi sách giá gc
Ship hàng vi mc phí Cc R
===> Gn 50 đầu sách Toeic các loi đã có ti: http://toeicbookstore.mov.mn/
4000 Essential English Words 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
4000 Essential English Words 1 - Người đăng: huy05200
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
4000 Essential English Words 1 9 10 739