Ktl-icon-tai-lieu

49 quy tắc học đánh vần tiếng Anh

Được đăng lên bởi Ngọc Ánh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1885 lần   |   Lượt tải: 25 lần
49 quy tắc học đánh vần tiếng anh
QUY TẮC SỐ 1:
[Số âm tiết của từ]
Đếm số nguyên âm để biết một từ có bao nhiêu âm tiết.
- Từ có 1 âm tiết: bat
- Từ có 2 âm tiết: batman
- Từ có 3 âm tiết: superman
- Từ có 4 âm tiết: cameraman
QUY TẮC SỐ 2:
Nhận biết số âm tiết của những từ có âm “e” đứng cuối]
Những từ có âm “e” đứng cuối và trước âm “e” không phải là phụ âm [L],
không coi âm “e” là một âm tiết của từ.
- Từ có 1 âm tiết: late
- Từ có 2 âm tiết: climate
- Từ có 3 âm tiết: estimate
- Từ có 4 âm tiết: certificate
QUY TẮC SỐ 3:
[Từ có âm “le” đứng cuối]
Những từ có âm “le” đứng cuối, âm “e” vẫn được coi là một âm tiết của từ.
- Từ có 2 âm tiết: table
- Từ có 3 âm tiết: article
- Từ có 4 âm tiết: accessible

1

QUY TẮC SỐ 4:
[Thế nào là nguyên âm đôi, nguyên âm dài?]
Nguyên âm đôi là những âm khi viết phiên âm ra có hai nguyên âm đứng
cạnh nhau.
- Âm [o] viết thành /ou/
- Âm [a] viết thành /ei/
- Âm [i] viết thành /ai/
-Âm /ou/, /ai/ và /ei/ ở trên gọi là nguyên âm đôi.
Nguyên âm dài là những âm khi viết phiên âm ra có một nguyên âm và có
dấu (:) đứng sau nguyên âm đó.
- Âm [e] viết thành /i:/
-Âm /i:/ ở trên gọi là nguyên âm dài.
Riêng âm [u] có thể đọc thành nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài, phụ
thuộc vào phụ âm đứng trước nó (có ở quy tắc nhận dạng khác)

QUY TẮC SỐ 5:
[Nhận dạng để đánh vần từ có 1 âm tiết, âm “e” đứng cuối]
Từ có 1 âm tiết, có Nguyên âm + 1 phụ âm (trừ R) + E, thì:
nguyên âm sẽ đọc thành nguyên âm đôi hoặc nguyên âm dài.
Nguyên âm đôi:
- Âm [o] viết thành /ou/. Ví dụ: note
- Âm [a] viết thành /ei/: Ví dụ: late
- Âm [i] viết thành /ai/. Ví dụ: nice
Nguyên âm dài:
- Âm [e] viết thành /i:/. Ví dụ: scene.

2

QUY TẮC SỐ 6:
[Cách đọc nguyên âm đôi và nguyên âm dài]
- Nguyên âm đôi: Ban đầu đọc nguyên âm thứ nhất, chuyển vị trí cơ miệng
nối sang âm thứ hai.
- Nguyên âm dài: Đọc nguyên âm nhưng kéo dài hơi hơn bình thường.
QUY TẮC SỐ 7
[Cách đọc từ một âm tiết dạng ogue]
Có 4 quy tắc nhỏ trong quy tắc này:
- Đây là từ có một âm tiết;
- Âm [o] luôn đọc thành nguyên âm đôi /ou/
- Viết phiên âm sẽ bỏ âm [ue] đi.
- Giữ lại phụ âm [g] khi đọc và viết phiên âm.
Ví dụ: vogue /voug/, rogue /roug/
Và rất nhiều từ khác
QUY TẮC SỐ 8:
[Nhận dạng phụ âm]
Các phụ âm luôn được giữ nguyên khi viết phiên âm và đọc tiếng Anh (trừ
một số
âm câm – silent sound)
Bao gồm: b, f, h, k, l, m, n, p, r, v, z, tr.
=> Khi nhìn thấy một từ tiếng Anh, có các phụ âm nằm trong danh sách ở
trên bạn cứ giữ nguyên nó và đọc bình thường.

3

QUY TẮC SỐ 9:
[Nhận dạng phụ âm]
Các...
49 quy tắc học đánh vần tiếng anh
QUY TẮC SỐ 1:
[Số âm tiết của từ]
Đếm số nguyên âm để biết một từ có bao nhiêu âm tiết.
- Từ có 1 âm tiết: bat
- Từ có 2 âm tiết: batman
- Từ có 3 âm tiết: superman
- Từ có 4 âm tiết: cameraman
QUY TẮC SỐ 2:
Nhận biết số âm tiết của những từ có âm “e” đứng cuối]
Những từ có âm “e” đứng cuối và trước âm “e” không phải là phụ âm [L],
không coi âm “e” là một âm tiết của từ.
- Từ có 1 âm tiết: late
- Từ có 2 âm tiết: climate
- Từ có 3 âm tiết: estimate
- Từ có 4 âm tiết: certificate
QUY TẮC SỐ 3:
[Từ có âm “le” đứng cuối]
Những từ có âm “le” đứng cuối, âm “e” vẫn được coi là một âm tiết của từ.
- Từ có 2 âm tiết: table
- Từ có 3 âm tiết: article
- Từ có 4 âm tiết: accessible
1
49 quy tắc học đánh vần tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
49 quy tắc học đánh vần tiếng Anh - Người đăng: Ngọc Ánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
49 quy tắc học đánh vần tiếng Anh 9 10 453