Ktl-icon-tai-lieu

5 quy tắc nói tiếng anh bạn cần biết

Được đăng lên bởi Nhan Ho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 11 lần
5 quy tắc nói tiếng anh bạn cần biết
1. Không học ngữ pháp
Qui tắc này có vẻ lạ với nhiều sinh viên ESL,
nhưng nó là một trong những qui tắc quan trọng
nhất. Nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi thì bạn học
ngữ pháp. Nhưng nếu bạn muốn trở nên thành
thạo trong Tiếng Anh thì bạn nên cố gắng học
Tiếng Anh mà không học ngữ pháp. Học ngữ
pháp sẽ chỉ làm cho bạn rối và chậm chạp. Bạn
sẽ suy nghĩ về các quy tắc khi tạo câu thay vì nói
một câu một cách tự nhiên như một người bản
địa. Hãy nhớ rằng chỉ một phần nhỏ của những
người nói Tiếng Anh biết nhiều hơn 20% tất cả
các quy tắc ngữ pháp. Nhiều sinh viên ESL biết
ngữ pháp hơn người bản ngữ.
Với kinh nghiệm tôi có thể tự tin nói điều này.
Tôi là một người nói Tiếng Anh bản địa, chuyên
ngành Văn học Tiếng Anh, và đã dạy Tiếng Anh
hơn 10 năm. Tuy nhiên, nhiều sinh viên của tôi
biết nhiều chi tiết về ngữ pháp Tiếng Anh hơn cả
tôi. Tôi có thể dễ dàng tìm định nghĩa và áp dụng
nó, nhưng tôi không hề biết nó. Tôi thường hay
hỏi bạn bè bản xứ của tôi nhiều câu hỏi ngữ
pháp, và chỉ một ít trong số họ biết câu trả lời
chính xác.
Tuy nhiên, họ rất thông thạo Tiếng Anh và có thể
đọc, nói, nghe và giao tiếp rất hiệu quả. Bạn
muốn mình có khả năng thuật lại định nghĩa của
một động từ nguyên nhân, hay là muốn có khả
năng nói Tiếng Anh thông thạo?
2. Tìm hiểu và nghiên cứu Cụm Từ
Nhiều sinh viên học từ vựng và cố gắng kết hợp
nhiều từ với nhau để tạo thành một câu có nghĩa.
Tôi rất kinh ngạc khi có nhiều từ sinh viên của
tôi biết, nhưng chúng không tạo thành một câu có
nghĩa được. Nguyên nhân là do họ không học
Cụm Từ. Khi trẻ con học ngôn ngữ, chúng học cả
từ và Cụm từ với nhau. Cũng vậy, bạn cần phải
tìm hiểu và học các cụm từ.
Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói 1
câu đúng. Nhưng nếu bạn biết 1 Cụm từ, bạn có
thể làm đúng hàng trăm câu. Nếu bạn biết 100
Cụm Từ, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có bao
nhiêu câu đúng mà bạn có thể nói. Cuối cùng,

khi bạn biết chỉ 1000 Cụm từ thôi, bạn sẽ gần
như là một người nói Tiếng Anh bản địa. Vì thế
đừng bỏ phí thời gian học thật nhiều từ khác
nhau. Thay vào hãy sử dụng thời gian đó để học
Cụm Từ và bạn sẽ gần hơn với thành thạo Tiếng
Anh.
Đừng dịch Khi bạn muốn tạo ra một câu Tiếng
Anh, đừng dịch các từ đó ra từ tiếng mẹ đẻ của
bạn. Thứ tự của các từ có thể khác nhau hoàn
toàn và bạn sẽ bị chậm và sai nếu làm thế. Thay
vào đó, hãy học các Cụm Từ và câu nói vì thế
bạn không phải suy nghĩ về từ khi bạn nói. Nó sẽ
tự động tuôn ra. Một vấn đề khác với việc dịch là
bạn sẽ cố gắn kết hợp chặt ...
5 quy tắc nói tiếng anh bạn cần biết
1. Không học ngữ pháp
Qui tắc này vẻ lạ với nhiều sinh viên ESL,
nhưng một trong những qui tắc quan trọng
nhất. Nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi t bạn học
ngữ pháp. Nhưng nếu bạn muốn trở nên thành
thạo trong Tiếng Anh thì bạn n cố gắng học
Tiếng Anh không học ngữ pháp. Học ngữ
pháp sẽ chỉ làm cho bạn rối chậm chạp. Bạn
sẽ suy nghĩ về các quy tắc khi tạo câu thay vì nói
một câu một cách tự nhiên như một người bản
địa. Hãy nhớ rằng chỉ một phần nhỏ của những
người nói Tiếng Anh biết nhiều hơn 20% tất cả
các quy tc ngữ pháp. Nhiều sinh viên ESL biết
ngữ pháp hơn người bản ngữ.
Với kinh nghiệm tôi có thể t tin nói điều này.
Tôi một người nói Tiếng Anh bản địa, chuyên
ngành Văn học Tiếng Anh, đã dạy Tiếng Anh
hơn 10 năm. Tuy nhiên, nhiều sinh viên của tôi
biết nhiều chi tiết về ngữ pháp Tiếng Anh hơn cả
tôi. Tôi có thể dễ dàng tìm định nghĩa và áp dụng
nó, nhưng tôi không hề biết nó. Tôi thường hay
hỏi bạn bản xứ của tôi nhiều câu hỏi ngữ
pháp, chỉ một ít trong số họ biết câu trả lời
chính xác.
Tuy nhiên, họ rất thông thạo Tiếng Anh và có thể
đọc, nói, nghe giao tiếp rất hiệu quả. Bạn
muốn mình khả năng thuật lại định nghĩa của
một động từ nguyên nhân, hay muốn khả
năng nói Tiếng Anh thông thạo?
2. Tìm hiểu và nghiên cứu Cụm Từ
Nhiều sinh viên học từ vựng cố gắng kết hợp
nhiều từ với nhau để tạo thành một câu nghĩa.
Tôi rất kinh ngạc khi nhiều từ sinh viên của
tôi biết, nhưng chúng không tạo thành một câu có
nghĩa được. Nguyên nhân do họ không học
Cụm Từ. Khi trẻ con học ngôn ngữ, chúng học cả
từ và Cụm t với nhau. Cũng vậy, bạn cần phải
tìm hiểu và học các cụm từ.
Nếu bn biết 1000 từ, bạn sẽ khả năng nói 1
câu đúng. Nhưng nếu bạn biết 1 Cụm từ, bạn
thể làm đúng ng trăm câu. Nếu bn biết 100
Cụm Từ, bạn s rất ngạc nhiên khi biết bao
nhiêu câu đúng bạn thể nói. Cuối cùng,
khi bạn biết chỉ 1000 Cụm t thôi, bạn sẽ gần
như một người nói Tiếng Anh bản địa. Vì thế
đừng bỏ phí thời gian học thật nhiều từ khác
nhau. Thay vào hãy sử dụng thời gian đó để học
Cụm Từ bạn sẽ gần hơn với thành thạo Tiếng
Anh.
Đừng dịch Khi bạn muốn tạo ra một câu Tiếng
Anh, đừng dịch các từ đó ra từ tiếng m đẻ của
bạn. Thứ tự của các từ thể khác nhau hoàn
toàn bạn sẽ bị chậm sai nếu làm thế. Thay
vào đó, hãy học các Cụm T câu nói thế
bạn không phải suy nghĩ về từ khi bạn nói. Nó sẽ
tự động tuôn ra. Một vấn đề khác với việc dịch
bạn sẽ cố gắn kết hợp chặt chẽ luật ngữ pháp
bạn học. Dịch suy nghĩ về ngữ pháp đ tạo
thành u Tiếng Anh không được và bạn nên
tránh làm điều này.
3. Đọc và Nghe là CHƯA ĐỦ.
Luyện tập Nói những gì bạn nghe! Đọc, Nghe
Nói gần như những khía cạnh quan trong nhất
của tất cả c ngôn ngữ. Điều đó cũng đúng với
Tiếng Anh. Tuy nhiên, chỉ Nói yêu cầu để
thành thạo Tiếng Anh. Điều đó rất bình thường
khi trẻ nhỏ học nói trước, trở nên thành thạo sau
đó mới bắt đầu đọc và viết.
vậy thứ tự tự nhiên nghe, i, đọc rồi mới
viết. Vấn đề đầu tiên Bạn cảm thấy lạ khi các
trường học trên thế giới dạy đọc trước, sau đó
viết, sau đó nghe và cuối cùng là nói? Mặc dù
khác, nhưng nguyên nhân chính bởi khi bạn
học một ngôn ngữ thứ 2, bạn cần phải đọc tài liệu
để hiểu học nó. Vì vậy mặc dù thứ tự tự nhiên
nghe, nói, đọc rồi viết, thứ tự cho sinh viên
ESL sẽ đọc, nghe, nói rồi viết. Vấn đề thứ hai
Nguyên nhân nhiều người có thể đọc và nghe bởi
vì họ đều luyện tập.
Nhưng để nói Tiếng Anh thông thạo thì bạn cần
phải luyện tập nói kia. Đừng dừng lại phần
nghe, khi bạn học, bạn không nên chỉ nghe.
Hãy nói to lên tài liệu bạn đang nghe
luyện tập những bạn nghe. luyện tập nói tht
to cho tới khi miệng của bạn não của bạn
thể nói chung không tốn sức. Bằng cách làm
việc đó, bạn sẽ khả năng nói Tiếng Anh một
cách lưu loát.
5 quy tắc nói tiếng anh bạn cần biết - Trang 2
5 quy tắc nói tiếng anh bạn cần biết - Người đăng: Nhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
5 quy tắc nói tiếng anh bạn cần biết 9 10 136