Ktl-icon-tai-lieu

500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Thanh Tịnh
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1752 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1

____________________________500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh

Xem Video đầy đủ tại  giúp bạn luyện giọng với giáo
viên Mỹ.

2

____________________________500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh

Lời Nói Đầu
Bạn đang cầm trên tay cuốn Ebook “500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng
Anh”. Cuốn sách là nền tảng để Bạn vững bước vào cánh cửa của Nhà tuyển dụng, bởi lẽ trong
sự phát triển toàn cầu hiện nay, những cuộc phỏng vấn bằng Tiếng Anh ở bất kì công ty nào
cũng là bắt buộc và điều kiện tiên quyết.

Hiểu được sự cần thiết đó, Hellochao đã thiết kế ra Ebook này với mục đích cung cấp các câu
hỏi và câu trả lời tham khảo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt với nhiều câu hỏi và câu trả lời ở
nhiều dạng khác nhau, phù hợp với nhiều ngành nghề và yêu cầu riêng của từng ứng viên.

Cuốn sách được chia làm 2 phần:

I.

Ask and answer. (Hỏi và trả lời) là những câu hỏi từ nhà tuyển dụng và câu trả lời gợi
ý dành cho người được phỏng vấn.

II.

Ask the interviewer. (Hỏi người phỏng vấn) là những câu hỏi của người được phỏng
vấn dành cho nhà tuyển dụng nếu họ muốn biết thêm thông tin từ nhà tuyển dụng.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này là cẩm nang không thể thiếu cho những ai muốn có công
việc như ý. Sẽ thật hữu ích nếu cuốn sách này được lan tỏa đến bạn bè, người thân để ai cũng
có thể đạt được mơ ước với công việc hằng mong muốn của mình.
Hellochao.vn
Chương trình học tiếng Anh Online chặt chẽ nhất thế giới.

Xem Video đầy đủ tại  giúp bạn luyện giọng với giáo
viên Mỹ.

3

____________________________500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh

I. Ask and answer. (Hỏi và trả lời)
Câu hỏi 1.
Tell me a little about yourself.
Hãy nói sơ qua cho tôi nghe về bản thân của anh/chị.

(Các) cách trả lời.
I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball,
reading novels, and hiking.
Tôi học tại MIT, nơi tôi theo học chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi gồm bóng rổ, đọc tiểu
thuyết, và đi bộ đường dài.
I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I
enjoy bicycling and jogging.
Tôi lớn lên ở Hàn quốc và đã học kế toán. Tôi đã làm ở một công ty kế toán hai năm và tôi thích
chạy xe đạp và chạy bộ.
I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of
people and I like to always challenge myself ...
____________________________500 u Hi và Tr Li Phng Vn Xin Vic bng Ting Anh
Xem Video đầy đ ti https://www.hellochao.vn/Qua-Tang-Mien-Phi-2 giúp bn luyn ging vi giáo
viên M.
1
500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh - Người đăng: Thanh Tịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
500 Câu Hỏi và Trả Lời Phỏng Vấn Xin Việc bằng Tiếng Anh 9 10 975