Ktl-icon-tai-lieu

52 cấu trúc tiếng anh

Được đăng lên bởi giunguyen207
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 16 lần
•
•
•
•

F
G
L
X

Have any questions? Just call us: 096.22.33.999
info@lesh.vn

• Home
• Forum
• Các khóa học
• Tiếng anh giao tiếp
• Tiếng anh trẻ em
• Tiếng anh toeic
• Lịch Khai Giảng
• Tài liệu
• Kỹ năng tiếng anh
• Kỹ năng nghe
• Kỹ năng nói
• Kỹ năng viết
• Kỹ năng đọc
• Bản tin tiếng anh
• Từ vựng tiếng anh
• Ngữ pháp tiếng anh
• Kinh nghiệm tiếng anh
• Lesh’s clubs
• câu lạc bộ tiếng anh
• Câu lạc bộ bóng đá
• Câu lạc bộ guita
• Câu lạc bộ dạy tiếng việt cho người nước ngoài
• About us
• Hoạt động
• Khuyến mại
• Tuyển dụng
• Báo chí nói về chúng tôi
Object 5

- – Main menu – -Home Forum Các khóa học - - Tiếng anh giao tiếp - - Tiếng anh trẻ em - - Tiếng anh

toeic Lịch Khai Giảng Tài liệu - - Kỹ năng tiếng anh - - - - Kỹ năng nghe - - - - Kỹ năng nói - - - - Kỹ
năng viết - - - - Kỹ năng đọc - - Bản tin tiếng anh - - Từ vựng tiếng anh - - Ngữ pháp tiếng anh - - Kinh
nghiệm tiếng anh Lesh’s clubs - - câu lạc bộ tiếng anh - - Câu lạc bộ bóng đá - - Câu lạc bộ guita - - Câu
lạc bộ dạy tiếng việt cho người nước ngoài About us - - Hoạt động - - Khuyến mại - - Tuyển dụng - - Báo
chí nói về chúng tôi

52 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh
• Home
• Tài liệu Ngữ pháp tiếng anh
• 52 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng anh
<img height="1" width="1" alt="" style="display:none"
src="
id=6017452975371&amp;value=1&amp;currency=VND" />

15 May 2014
Comments:
0
May 15, 2014
0

ngữ pháp tiếng anh
Category: Ngữ pháp tiếng anh
Trong tiếng anh có rất nhiều cấu trúc sử dụng. Dưới đây là 52 cấu trúc thông dụng nhất trong tiếng anh
• S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá….để cho ai làm gì…)
• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)
• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá… đến nỗi mà…)
• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

• Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
• It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm
gì…)
• It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì… mất bao nhiêu thờigian…)
• To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)
• S + find+ it+ adj to do something(thấy … để làm gì…)
• To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
• Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
• To be/get Used to + V-ing(quen làm ...
F
G
L
X
Have any questions? Just call us: 096.22.33.999
info@lesh.vn
Home
Forum
Các khóa học
Tiếng anh giao tiếp
Tiếng anh trẻ em
Tiếng anh toeic
Lịch Khai Giảng
Tài liệu
Kỹ năng tiếng anh
Kỹ năng nghe
Kỹ năng nói
Kỹ năng viết
Kỹ năng đọc
Bản tin tiếng anh
Từ vựng tiếng anh
Ngữ pháp tiếng anh
Kinh nghiệm tiếng anh
Lesh’s clubs
câu lạc bộ tiếng anh
Câu lạc bộ bóng đá
Câu lạc bộ guita
Câu lạc bộ dạy tiếng việt cho người nước ngoài
About us
Hoạt động
Khuyến mại
Tuyển dụng
Báo chí nói về chúng tôi
- – Main menu – -Home Forum Các khóa học - - Tiếng anh giao tiếp - - Tiếng anh trẻ em - - Tiếng anh
Object 5
52 cấu trúc tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
52 cấu trúc tiếng anh - Người đăng: giunguyen207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
52 cấu trúc tiếng anh 9 10 609