Ktl-icon-tai-lieu

600 từ vựng toiec có nghĩa tiếng việt

Được đăng lên bởi Minh Khoi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 9 lần
600

từ vựng TOEIC có nghĩa tiếng Việt

1

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Chủ đề
Contracts

Marketing

Warranties

Từ
abide by
agreement
assurance
cancellation
determine
engage
establish
obligate
party
provision
resolve
specific
attract
compare
competition
consume
convince
currently
fad
inspiration
market
persuasion
productive
satisfaction
characteristic
consequence
consider
cover
expiration
frequently
imply
promise
protect
reputation
require
vary

Loại từ
v.
n.
n.
n.
v.
v.
v.
v.
n.
n.
v.
a.
v.
v.
n.
v.
v.
adv.
n.
n.
v.
n.
a.
n.
n.
n.
v.
v.
n.
adv.
v.
v.
v.
n.
v.
v.

Nghĩa
tuân theo
hợp đồng
bảo đảm
hủy bỏ
xác định
tham gia
thành lập
bắt buộc
bên
sự cung cấp
giải quyết
rõ ràng
thu hút
so sánh
cạnh tranh
tiêu thụ
thuyết phục
hiện tại
mốt nhất thời
cảm hứng
chào bán
thuyết phục
có năng suất
sự thỏa mãn
đặc điểm
hậu quả
xem xét
bảo hiểm
sự hết hạn
thường xuyên
ngụ ý
hứa hẹn
bảo vệ
tiếng tăm
yêu cầu
thay đổi

FLASHCARD BLUEUP - 600 từ vựng TOEIC có nghĩa tiếng Việt

2

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Business Planning

Conferences

Computers

address
avoid
demonstrate
develop
evaluate
gather
offer
primarily
risk
strategy
strong
substitution
accommodate
arrangement
association
attend
get in touch
hold
location
overcrowded
register
select
session
take part in
access
allocate
compatible
delete
display
duplicate
failure
figure out
ignore
search
shut down
warning

n.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
adv.
n.
n.
a.
n.
v.
n.
n.
v.
v.
v.
n.
a.
v.
v.
n.
v.
v.
v.
a.
v.
v.
v.
n.
v.
v.
v.
v.
n.

bài diễn văn
tránh
chứng minh
phát triển
đánh giá
tập hợp
đề nghị
chủ yếu
rủi ro
chiến lược
mạnh mẽ
thay thế
đáp ứng
sắp xếp
kết hợp
tham dự
liên lạc
chứa đựng
địa điểm
chật ních
đăng ký
chọn
phiên, kỳ
tham gia
truy cập
phân bổ
tương thích
xóa
hiển thị
sao chép chính xác
thất bại
hiểu ra
lờ đi
tìm kiếm
tắt máy
cảnh báo

FLASHCARD BLUEUP - 600 từ vựng TOEIC có nghĩa tiếng Việt

3

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Office Technology

Office Procedures

Electronics

affordable
as needed
be in charge of
capacity
durable
initiative
physically
provider
recur
reduction
stock
appreciation
bring in
casually
code
expose
glimpse
outdated
practice
reinforce
verbal
disk
facilitate
network
popularity
process
replace
revolution
sharp
skill
software
store
technical

a.
adv.
v.
n.
a.
n.
adv.
...
600
t vng TOEIC có nghĩa tiếng Vit
600 từ vựng toiec có nghĩa tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
600 từ vựng toiec có nghĩa tiếng việt - Người đăng: Minh Khoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
600 từ vựng toiec có nghĩa tiếng việt 9 10 646