Ktl-icon-tai-lieu

7 quy tắc giúp bạn giao tiếp tiếng anh

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 2 lần
7 quy tắc giúp bạn giao tiếp Tiếng Anh
lưu loát
Với kinh nghiệm của một ngươì đã sử dụng Tiếng Anh như Tiếng Việt, tôi có vài điêù
chia sẻ như sau :
1/ Bạn nên học NGHE trước, NGHE BẰNG LỖ TAI, KHÔNG NGHE BẰNG MẮT
Có nghĩa là bạn phải nghe dù không hiểu, luyện cho lỗ tai mình phải nghe cho ra từ, câu
…. Không xem đáp an trước. Nhằm giúp chúng ta có thể luyện NGHE như thế, bạn có
thể nghe khi bạn đang làm việc khác. Hoặc đang thư giản, thay vì nghe nhạc tiếng Việt
hay tiếng Hàn, bạn nên nghe nhạc Tiếng Anh.
Tuy nhiên, để chúng ta không bị mất nhiêù thời gian luyện nghe, chúng ta có những bài
tập luyện nghe như ” NGHE đánh trắc nghiệm” ” NGHE điền từ” ” NGHE trả lơì câu
hỏi”" NGHE viết ra” ” NGHE lồng phụ đề”
2/ Bạn nên nghe những tài liêụ Tiếng Anh thật, không phải trong sách giáo khoa.
Có nghĩa là muốn học giao tiếp thì nên nghe những mẫu đàm thoại trong các đoạn phim,
chỉ cần load về 1 bộ phim mình thích, rồi nghe và xem hoài.
3/ Phải học thật sâu, phải nghe 1 bài hàng triêu lần.
Thậm chí người bản xứ, học cũng phải học như vậy. Họ đã nghe số lượng câu để giao
tiếp hàng ngày từ trong bụng mẹ, khi họ chưa hiêủ gì hết, đến khi sinh ra họ cũng phải
nghe như thế đến khoảng 4,5 tháng mới hiểu rôì làm theo, 8 tháng đến hơn 1 năm mới
bập bẹ nói từng chữ.
Các bạn có nhận thấy quá trình học tiếng Việt của chúng ta cũng như thế không ?
Vậy số lần chúng ta nghe những từ, những câu đó, chắc chúng ta không thể đếm được,
đúng không các bạn.
4/ Phải học cụm từ hoặc học cả câu, không bao giờ học từng từ riêng lẻ
Cách học này giúp bạn nhớ lâu hơn khi sử dụng được cụm từ hay câu đã học được.
Ngoài ra khi dùng ta không cần suy nghĩ lâu để ráp lại thành câu. Đó là yêu cầu trong
giao tiếp vì không có nhiêù thời gian cho bạn suy nghĩ khi giao tiếp.
5/ Không học quy luật ngữ pháp Tiếng Anh.

Vì sao ? vì khi ta học quy luật ngữ pháp có nghĩa là ta đang phân tích Tiếng Anh. Ta chỉ
cần biết nó như thế và chấp nhận một cách tự nhiên không cần biết tại sao .
Ví dụ : He goes to school everyday but I go to school everyday.
Yesterday, he went to the zoo and Yesterday, I went to the zoo.
Hãy chấp nhận thế, đừng thắc mắc tại sao, hãy học rôì áp dụng thế thôi.
Vậy các bạn sẽ hỏi làm sao có thể biết các quy luật ngữ pháp đó. Hãy xem xét phần số 6
6/ Hãy học các qui luật ngữ pháp Tiếng Anh từ những câu chuyện.
Bạn nên đọc chuyện tiếng Anh, loại truyện bạn thích.
7/ NGHE và đáp lại, đây là phương pháp luyện phản xạ khi giao tiếp
Học giao tiếp không nên nghe và lặp lại, vì khi giao tiếp là N...
7 quy tắc giúp bạn giao tiếp Tiếng Anh
lưu loát
Với kinh nghiệm của một ngươì đã sử dụng Tiếng Anh như Tiếng Việt, tôi có vài điêù
chia sẻ như sau :
1/ Bạn nên học NGHE trước, NGHE BẰNG LỖ TAI, KHÔNG NGHE BẰNG MẮT
Có nghĩa là bạn phải nghe dù không hiểu, luyện cho lỗ tai mình phải nghe cho ra từ, câu
…. Không xem đáp an trước. Nhằm giúp chúng ta có thể luyện NGHE như thế, bạn có
thể nghe khi bạn đang làm việc khác. Hoặc đang thư giản, thay vì nghe nhạc tiếng Việt
hay tiếng Hàn, bạn nên nghe nhạc Tiếng Anh.
Tuy nhiên, để chúng ta không bị mất nhiêù thời gian luyện nghe, chúng ta có những bài
tập luyện nghe như ” NGHE đánh trắc nghiệm” ” NGHE điền từ” ” NGHE trả lơì câu
hỏi”" NGHE viết ra” ” NGHE lồng phụ đề”
2/ Bạn nên nghe những tài liêụ Tiếng Anh thật, không phải trong sách giáo khoa.
Có nghĩa là muốn học giao tiếp thì nên nghe những mẫu đàm thoại trong các đoạn phim,
chỉ cần load về 1 bộ phim mình thích, rồi nghe và xem hoài.
3/ Phải học thật sâu, phải nghe 1 bài hàng triêu lần.
Thậm chí người bản xứ, học cũng phải học như vậy. Họ đã nghe số lượng câu để giao
tiếp hàng ngày từ trong bụng mẹ, khi họ chưa hiêủ gì hết, đến khi sinh ra họ cũng phải
nghe như thế đến khoảng 4,5 tháng mới hiểu rôì làm theo, 8 tháng đến hơn 1 năm mới
bập bẹ nói từng chữ.
Các bạn có nhận thấy quá trình học tiếng Việt của chúng ta cũng như thế không ?
Vậy số lần chúng ta nghe những từ, những câu đó, chắc chúng ta không thể đếm được,
đúng không các bạn.
4/ Phải học cụm từ hoặc học cả câu, không bao giờ học từng từ riêng lẻ
Cách học này giúp bạn nhớ lâu hơn khi sử dụng được cụm từ hay câu đã học được.
Ngoài ra khi dùng ta không cần suy nghĩ lâu để ráp lại thành câu. Đó là yêu cầu trong
giao tiếp vì không có nhiêù thời gian cho bạn suy nghĩ khi giao tiếp.
5/ Không học quy luật ngữ pháp Tiếng Anh.
7 quy tắc giúp bạn giao tiếp tiếng anh - Trang 2
7 quy tắc giúp bạn giao tiếp tiếng anh - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
7 quy tắc giúp bạn giao tiếp tiếng anh 9 10 137