Ktl-icon-tai-lieu

8 tình huống khó đỡ trong tiếng anh

Được đăng lên bởi ngodong010196
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHETIENGANHPRO.COM

8 TÌNH HUỐNG KHÓ ĐỠ KHI NGHE TOEIC
VÀ GIẢI PHÁP
Mục Lục
Tình huống 1: Nhiều từ mình nghe trong bài thi hoàn toàn lạ hoắc ........................................ 3
Giải pháp 1: Nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt ....................................................................... 3
Giải pháp 2: Học nhiều từ vựng về các chủ đề phổ biến trong bài TOEIC .............................. 3
Giải pháp 3: Đừng cố hiểu hết từ ................................................................................................... 4
Giải pháp 4: Phân biệt từ đồng âm................................................................................................ 4
Tình huống 2: Đôi lúc mình chẳng biết chọn đáp án nào! .......................................................... 4
Giải pháp 1: Nhận diện được đáp án được viết lại ...................................................................... 4
Giải pháp 2: Loại đáp sai ............................................................................................................... 5
Giải pháp 3: Đoán đại! .................................................................................................................... 5
Tình huống 3: Vốn dĩ bài nghe là quá khó với mình. Mình nghe được đấy, có điều chẳng
hiểu gì cả. .............................................................................................................................................. 5
Giải pháp 1: Cải thiện khả năng hiểu nhiều kiểu phát âm của người bản xứ ......................... 5
Giải pháp 2: Nghiên cứu transcript để học từ và chỉnh phát âm .............................................. 6
Giải pháp 3: Nghe, lặp lại ............................................................................................................... 6
Giải pháp 4: Nghe chọn lọc và đừng hoảng loạn!........................................................................ 6
Giải pháp 5: Xem phim và các chương trình TV bằng tiếng Anh .............................................. 6
Tình huống 4: Đôi lúc mình xử những câu đầu tốt lắm, những câu cuối thì coi như điếc
đặc .......................................................................................................................................................... 7
Giải pháp 1: Giữ vững tinh thần .................................................................................................... 7
Giải pháp 2: Luôn theo kịp bài nghe trong từng câu hỏi .............................................
NGHETIENGANHPRO.COM
1
8 TÌNH HUỐNG KHÓ ĐỠ KHI NGHE TOEIC
VÀ GIẢI PHÁP
Mc Lc
Tình huống 1: Nhiều từ mình nghe trong bài thi hoàn toàn lạ hoắc ........................................ 3
Giải pháp 1: Nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt ....................................................................... 3
Giải pháp 2: Học nhiều từ vựng về các chủ đề phổ biến trong bài TOEIC .............................. 3
Giải pháp 3: Đừng cố hiểu hết từ ................................................................................................... 4
Giải pháp 4: Phân biệt từ đồng âm ................................................................................................ 4
Tình huống 2: Đôi lúc mình chẳng biết chọn đáp án nào! .......................................................... 4
Giải pháp 1: Nhận diện được đáp án được viết lại ...................................................................... 4
Giải pháp 2: Loại đáp sai ............................................................................................................... 5
Giải pháp 3: Đoán đại! .................................................................................................................... 5
Tình huống 3: Vốn dĩ bài nghe là quá khó với mình. Mình nghe được đấy, có điều chẳng
hiểu gì cả. .............................................................................................................................................. 5
Giải pháp 1: Cải thiện khả năng hiểu nhiều kiểu phát âm của người bản xứ ......................... 5
Giải pháp 2: Nghiên cứu transcript để học từ và chỉnh phát âm .............................................. 6
Giải pháp 3: Nghe, lặp lại ............................................................................................................... 6
Giải pháp 4: Nghe chọn lọc và đừng hoảng loạn! ........................................................................ 6
Giải pháp 5: Xem phim và các chương trình TV bằng tiếng Anh .............................................. 6
Tình huống 4: Đôi lúc mình xử những câu đầu tốt lắm, những câu cuối thì coi như điếc
đặc .......................................................................................................................................................... 7
Giải pháp 1: Giữ vững tinh thần .................................................................................................... 7
Giải pháp 2: Luôn theo kịp bài nghe trong từng câu hỏi ........................................................... 7
Giải pháp 3: Luôn tô tròn tất cả đáp án ...................................................................................... 7
Tình huống 5: Đến lúc trả lời câu hỏi, mình quên mất tiêu người ta nói gì .......................... 7
Giải pháp 1: Tăng cường trí nhớ ngắn hạn ................................................................................... 7
Giải pháp 2: Tập trung nghe một lèo ............................................................................................. 8
Giải pháp 3: Chú ý ngữ cảnh, xâu chuỗi thông tin khi nghe ...................................................... 8
Tình huống 6: hai phần đầu, rõ ràng mình nghe được đáp án, mà quên mất nó nằm
thứ tự nào.............................................................................................................................................. 8
Giải pháp 1: Phương pháp đầu bút chì ........................................................................................ 8
8 tình huống khó đỡ trong tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
8 tình huống khó đỡ trong tiếng anh - Người đăng: ngodong010196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
8 tình huống khó đỡ trong tiếng anh 9 10 992