Ktl-icon-tai-lieu

900 câu Những câu nói thông dụng

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 4770 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Những câu nói thông dụng
1.GREETING
Hello!
Good morning.
How are you doing?
Not bad.
What’s up?
It’s nice to meet you.
It’s nice to see you again.
I’m surprised to see you here.
Long time no see.
How have you been?
Hi, there.
How are things with you?
What’s going on with you?

Chào hỏi
Xin chào/chào bạn!
Xin chào! (chào buổi sáng)
Bạn có khoẻ không?
Tôi khoẻ
Có chuyện gì vậy?
Rất vui được gặp bạn!
Rất vui được gặp lại bạn!
Không ngờ được gặp bạn ở đây!
Lâu rồi không gặp!
Dạo này bạn thế nào? - Hồi này sao rồi?
Này, xin chào!
Mọi việc vẫn ổn cả chứ? - Công việc thế nào rồi?
Chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy? - Bạn vừa làm gì
thế?
What are you doing here?
Bạn đang làm gì ở đây vậy?
Hey.
Này! (hỏi ...)
2.INTRODUCTIONS
Giới thiệu
Hi, I’m Marvin.
Xin chào, tôi là Marvin/Mã Văn.
My name is Robert.
Tôi tên là Robert.
You can call me Beth.
Bạn có thể gọi mình là Beth.
Are you Tina?
Tina phải không?
Yes, I am.
Vâng, là tôi đây
Meet my friend.
Đến đây làm quen với bạn mình/gặp bạn của tớ
This is my brother, Thomas.
Đây là anh trai mình, anh Thomas.
Come say hi to my parents.
Đến chào ba mẹ mình nhé!
Have you met my sister?
Bạn đã gặp chị gái mình chưa?
Have we met before?
Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
Do I know you?
Tôi có biết ông không ta?
I’m new around here.
Tôi vừa đến đây.
Let me introduce myself.
Xin cho phép tôi tự giới thiệu
I didn’t catch your name.
Tôi chưa nghe rõ tên của ông.
I’m like to introduce you to my boss. Mình muốn giới thiệu bạn với sếp của mình.
3.GRATITUDE
Cám ơn
Thanks.
Xin cám ơn!
Thank you.
Cám ơn bạn!
Don’t mention it.
Xin đừng bận tâm!
You’re welcome.
Xin đừng khách khí/không có chi!
I really appreciate this.
Tôi thật sự rất cám ơn/cảm kích về chuyện này!
Thanks for your help.
Cám ơn bạn đã giúp đỡ!
Is there someway I can repay you for Không biết có cách nào để tôi có thể đền đáp (ơn) bạn
this?
về chuyện này?
This is a big favor.
Đây quả là một ân huệ lớn (đối với tôi)!
1

You’ve been a big help.
I can’t express how grateful I am.
I’m much obliged.
You don’t know how much this
means to me.
You’re too kind.
Thank you for everything you’ve
done.
I’m indebted to you.
4.APOLOGIES
I’m sorry.
I apologize.
I’m so sorry.
I’m sorry for criticizing you.
It doesn’t matter.
I really regret going to the movies
last week.
I wish I hadn’t said that at the party.
I’m sorry I was lat...
Những câu nói thông dụng
1.GREETING Chào hỏi
Hello! Xin chào/chào bạn!
Good morning. Xin chào! (chào buổi sáng)
How are you doing? Bạn có khoẻ không?
Not bad. Tôi khoẻ
What’s up? Có chuyện gì vậy?
It’s nice to meet you. Rất vui được gặp bạn!
It’s nice to see you again. Rất vui được gặp lại bạn!
I’m surprised to see you here. Không ngờ được gặp bạn ở đây!
Long time no see. Lâu rồi không gặp!
How have you been? Dạo này bạn thế nào? - Hồi này sao rồi?
Hi, there. Này, xin chào!
How are things with you? Mọi việc vẫn ổn cả chứ? - Công việc thế nào rồi?
What’s going on with you? Chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy? - Bạn vừa làm gì
thế?
What are you doing here? Bạn đang làm gì ở đây vậy?
Hey. Này! (hỏi ...)
2.INTRODUCTIONS Giới thiệu
Hi, I’m Marvin. Xin chào, tôi là Marvin/Mã Văn.
My name is Robert. Tôi tên là Robert.
You can call me Beth. Bạn có thể gọi mình là Beth.
Are you Tina? Tina phải không?
Yes, I am. Vâng, là tôi đây
Meet my friend. Đến đây làm quen với bạn mình/gặp bạn của tớ
This is my brother, Thomas. Đây là anh trai mình, anh Thomas.
Come say hi to my parents. Đến chào ba mẹ mình nhé!
Have you met my sister? Bạn đã gặp chị gái mình chưa?
Have we met before? Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
Do I know you? Tôi có biết ông không ta?
I’m new around here. Tôi vừa đến đây.
Let me introduce myself. Xin cho phép tôi tự giới thiệu
I didn’t catch your name. Tôi chưa nghe rõ tên của ông.
I’m like to introduce you to my boss. Mình muốn giới thiệu bạn với sếp của mình.
3.GRATITUDE Cám ơn
Thanks. Xin cám ơn!
Thank you. Cám ơn bạn!
Don’t mention it. Xin đừng bận tâm!
You’re welcome. Xin đừng khách khí/không có chi!
I really appreciate this. Tôi thật sự rất cám ơn/cảm kích về chuyện này!
Thanks for your help. Cám ơn bạn đã giúp đỡ!
Is there someway I can repay you for
this?
Không biết có cách nào để tôi có thể đền đáp (ơn) bạn
về chuyện này?
This is a big favor. Đây quả là một ân huệ lớn (đối với tôi)!
1
900 câu Những câu nói thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
900 câu Những câu nói thông dụng - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
900 câu Những câu nói thông dụng 9 10 939