Ktl-icon-tai-lieu

Adjective Compound

Được đăng lên bởi HS Hà Quang Thuần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TẮC CẤU TẠO TÍNH TỪ
1. Tính từ đơn
• Noun + y
rain + y  rainy
wind + y  windy
sun + y  sunny
• Noun + ly
day + ly  daily
man + ly  manly
• Noun + ful
care + ful  careful
beauty + ful  beautiful
• Noun + less
care + less  careless
home + less  homeless
• Noun + en
gold + en  golden
wool + en  woolen
• Noun + some
trouble + some  troublesome
quarrel + some  quarrelsome
• Noun/adjective + ish
book + ish  bookish
white + ish  whitish
girl + ish  girlish
• Noun + ous
humour  humourous
danger  dangerous
2. Tính từ ghép
• Adjective + adjective
a dark-blue coat
a red-hot iron bar
north-west
blue-black
dead-tired
world-famous

world-wdie
top-secret
brand-new
nuclear-free
accident-prone (thường/dễ bị tai nạn)
top-most (cao nhất)

• Noun + adjective
snow-white cotton
the oil-rich Middle East
mile-wide (rộng một dặm)
lighting-fast (nhanh như chớp)
knee-deep (sâu đến tận đầu gối)
duty-free (miễn thuế hải quan)
rock-hard (cứng như đá)
home-sick (nhớ nhà)

sea-sick (say sóng)
air-sick (say máy bay)
water-proof (không thấm nước)
air-tight (kín gió)
praise-worthy (đáng khen)
trust-worthy (đáng tin cậy)
ice-cold (lạnh như đá)
bood-red (đỏ như máu)

Hồ Thị Hoài Hương (PVMTC)

Quy tắc cấu tạo tính từ đơn & ghép

1

• Adjective + Noun
deep-sea (biển sâu/ngoài khơi)
full-length (toàn thân)
red-carpet (trải thảm đỏ/ long trọng)
long-range (có tầm xa)
low-cost (chi phí thấp)
high-tech (có tính công nghệ cao)
open-plan (kế hoạch/dự án mở)
western-style (phong cách (người) phương Tây)
• Noun + Past Participle
a horse-drawn cart
wind-blown (bị gió cuốn)
silver-plated (mạ bạc)
home-made (tự làm tại nhà)
tongue-tied (líu lưỡi)
mas-produced (được sản xuất
đồng loạt)
air-conditioned (đã được điều hoà
không khí)

• Noun + Present Participle (V-ing)
heart-breaking (cảm động)
record-breaking (phá kỷ lục)
top-ranking (xếp hàng đầu)
face-saving (giữ thể diện)
man-eating (hung ác)
profit-sharing (chia lợi nhuận)
time-saving (tiết kiệm thời gian)

• Adjective + Past Participle
ready-made clothes
full-grown (phát triển đầy đủ)
ready-made (được làm sẵn)
low-paid (được trả tiền thấp)
full-automated (hoàn toàn tự
động)

• Adjective + Present Participle (Ving)
close-fitting (bó sát)
good-looking (đẹp)
hard-working (làm việc tích cực)
fast-talking (nói nhanh)
best-selling (bán chạy)
foreign-soungding

• Adverb + Past Participle
a newly-built house
well-behaved
ill-advised (bị xúi giục)
well-known (nổi tiếng)
well-educated
well-dressed
well-built (có vóc dáng khỏe, to
con)
newl...
Hồ Thị Hoài Hương (PVMTC) Quy tắc cấu tạo tính từ đơn & ghép 1
QUY TẮC CẤU TẠO TÍNH TỪ
1. Tính từ đơn
• Noun + y
rain + y rainy
wind + y windy
sun + y sunny
• Noun + ly
day + ly daily
man + ly manly
• Noun + ful
care + ful careful
beauty + ful beautiful
• Noun + less
care + less careless
home + less homeless
• Noun + en
gold + en golden
wool + en woolen
• Noun + some
trouble + some troublesome
quarrel + some quarrelsome
• Noun/adjective + ish
book + ish bookish
white + ish whitish
girl + ish girlish
• Noun + ous
humour humourous
danger dangerous
2. Tính từ ghép
Adjective + adjective
a dark-blue coat
a red-hot iron bar
north-west
blue-black
dead-tired
world-famous
world-wdie
top-secret
brand-new
nuclear-free
accident-prone (thường/dễ bị tai nạn)
top-most (cao nhất)
• Noun + adjective
snow-white cotton
the oil-rich Middle East
mile-wide (rộng một dặm)
lighting-fast (nhanh như chớp)
knee-deep (sâu đến tận đầu gối)
duty-free (miễn thuế hải quan)
rock-hard (cứng như đá)
home-sick (nhớ nhà)
sea-sick (say sóng)
air-sick (say máy bay)
water-proof (không thấm nước)
air-tight (kín gió)
praise-worthy (đáng khen)
trust-worthy (đáng tin cậy)
ice-cold (lạnh như đá)
bood-red (đỏ như máu)
Adjective Compound - Trang 2
Adjective Compound - Người đăng: HS Hà Quang Thuần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Adjective Compound 9 10 797