Ktl-icon-tai-lieu

Ah văn

Được đăng lên bởi levanphong0123
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. i /sorry/ you/ homesick/ and /it /affect /studies/
→ i am sorry you are so homesick and that it is affecting your studies
2. please believe/ when / I/ say /I/ know/ this /temporary/ problem
→Please believe me when I say that I know is a temporary problem.
3. It/ normal / don’t / depressed.
→ It is also very normal, so don’t depressed get depressed
4. Roommate / sound / great girl
→ Your roommate sounds like a great girl.

...
1. i /sorry/ you/ homesick/ and /it /aect /studies/
→ i am sorry you are so homesick and that it is aecting your studies
2. please believe/ when / I/ say /I/ know/ this /temporary/ problem
→Please believe me when I say that I know is a temporary problem.
3. It/ normal / don’t / depressed.
→ It is also very normal, so don’t depressed get depressed
4. Roommate / sound / great girl
→ Your roommate sounds like a great girl.
Ah văn - Người đăng: levanphong0123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ah văn 9 10 336