Ktl-icon-tai-lieu

Âm nhấn trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi dhalinh20
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có hai quy tắc cơ bản sau

1. Một từ có một trọng âm. ( Một từ không thể có hai trọng âm, nên nếu bạn nghe thấy hai
trọng âm thì đó chắc chắn là hai từ).

2. Trọng âm của từ luôn rơi vào nguyên âm chứ không phải phụ âm.
Ngoài ra còn có thêm một số quy tắc sau ( Xin lưu ý là quy tắc không đúng cho tất cả các trường
hợp vì vẫn có ngoại lệ).
1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Quy tắc

Ví dụ

Với hầu hết các danh từ có hai âm tiết

PRESent, EXport, CHIna, TAble

Với hầu hết các tình từ có hai âm tiết

PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy

2) Trọng âm rơi vào âm cuối

Quy tắc

Với hầu hết các động từ có hai âm tiết

Ví dụ

to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN

3) Trọng âm rơi vào âm áp chót (Là âm thứ hai trở đi)

Quy tắc

Ví dụ

Với các từ kết thúc là : -ic

GRAPHic, scienTIfic

Với các từ kết thúc là : -sion và -tion

teleVIsion, reveLAtion

4) Trọng âm rơi vào âm tiền giáp cuối (Là âm thứ ba từ cuối lên)

Quy tắc

Ví dụ

Với các từ kết thúc là : -cy, -ty, -phyand -

deMOcracy,

dependaBIlity,

gy

geOLogy

Với các từ kết thúc là : - al

CRItical, geoLOGical

phoTOgraphy,

5) Với các từ ghép

Quy tắc

Với các danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần đầu tiên của

Ví dụ

BLACKbird, GREENhouse

từ.

Với các danh từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai của từ.

bad-TEMpered, old-FASHioned

Với các động từ ghép, trọng âm rơi vào phần thứ hai của từ.

to overFLOW, to underSTATE

b. Từ có 2 vần nhưng vần thứ nhất là được tiếp đầu ngữ, do đó dấu nhấn chính ở vần thứ 2
- abroad: Nước ngoài
- afield: Trên cánh đồng
- Alive : Còn sống
- Asleep: Buồn ngủ
- Afloat: Nỗi trên mặt nước
- Deform: Làm biến dạng, méo mó (Thêm đầu ngữ de, dis có nghĩa ngược lại)
- disarm: Tước vũ khí
- Displace: Dời chỗ
- Disjoin: Tách rời
- Dislike: Không thích

c. Danh từ kép (Compound nouns) có 2 vần trở lên, trọng âm ở vần đầu khi:
- Từ đầu xác định cho từ sau
Ví dụ:
a 'soup spoon: Muỗng để ăn súp
a 'paper knife: Dao rọc giấy
a 'school bus: Xe buýt chở học sinh
a 'mango tree: Cây xoài
a 'mustard apple: Trái mãng cầu
- Vần cuối là danh từ được thành lập từ động từ thêm "ER"
a 'bookseller: Chủ tiệm sách
a 'shopkeeper: Chủ cửa hàng
a taxcollecter: Người thu thuế
- Từ thứ nhất là danh động từ (Gerund: Động từ thêm ING dùng như danh từ)
a 'dinning-room: Phòng ăn
a 'sitting-room: Phòng khách
a 'running-shoe: Giày để chạy thể dục
Lưu ý: Từ thứ nhất cũng ở dạng thêm ING nhưng là hiện tại phân từ (present participle) thì nhấn cả 2 từ
ví dụ:
- a 'dinning 'man: Người đang ăn
- a 'sleeping 'girl: Cô bé...
Có hai quy tắc cơ bản sau
1. Một từ một trọng âm. ( Một từ không thể hai trọng âm, nên nếu bạn nghe thấy hai
trọng âm thì đó chắc chắn là hai từ).
2. Trọng âm của từ luôn rơi vào nguyên âm chứ không phải phụ âm.
Ngoài ra còn có thêm một số quy tắc sau ( Xin lưu ý là quy tắc không đúng cho tất cả các trường
hợp vì vẫn có ngoại lệ).
1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
Quy tắc Ví dụ
Với hầu hết các danh từ có hai âm tiết PRESent, EXport, CHIna, TAble
Với hầu hết các tình từ có hai âm tiết PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy
2) Trọng âm rơi vào âm cuối
Quy tắc Ví dụ
Với hầu hết các động từ có hai âm tiết to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN
3) Trọng âm rơi vào âm áp chót (Là âm thứ hai trở đi)
Quy tắc Ví dụ
Âm nhấn trong tiếng Anh - Trang 2
Âm nhấn trong tiếng Anh - Người đăng: dhalinh20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Âm nhấn trong tiếng Anh 9 10 718