Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn

Được đăng lên bởi tomiheocuong
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 3 lần
fruits

strawberry

longan

avocado

Grape fruit

fig

guava

tunas

pomegranate

raspberry

lychee

mangosteen

Bunch of bananas

Bunch of grapes

Star fruit

melon

Persimmon

Passion fruit

rambutan

papaya

Thank You!!!

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh văn - Người đăng: tomiheocuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Anh văn 9 10 182