Ktl-icon-tai-lieu

Anh Văn C

Được đăng lên bởi trangle-vnreal
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 1 lần
60 BÀI TEST ÔN THI CHỨNG CHỈ ANH VĂN QUỐC GIA
( BẰNG C)
TEST 2
I. Pronunciation:
1. a. wear b. ear c. hear d. nearly
--> a
2. a. earn b. third c. where d. dirty
--> c
3. a. purple b. thirst c. journey d. there
--> d
4. a. too b. food c. soon
d. good
--> d
5. a. bed b. get c. decide d. setting
--> c
6. a. dread b. bread c. bead d. head
--> c
7. a. boat b. road c. broad d. coat
--> c
II. Find the mistakes:
8. When Guilliver woke up he found himself in a country what very small
people lived.
a. woke up
b. found
c. what
Anh Văn C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh Văn C - Người đăng: trangle-vnreal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Anh Văn C 9 10 267