Ktl-icon-tai-lieu

Anh văn kinh tế

Được đăng lên bởi camvan148-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẬP 1 : GIAO DỊCH VÀ KÍ KẾT HỢP ĐÒNG
Cảnh 1:Báo cáo cần nhập lô hàng (Malaysia )
At director’Ofice: Sale manager-B comes to see Director-A – Tp KD –B Đến
gặpgiámđốc A.
Salesmanage B:Hey , how are you today?
Secretary-C :yeah! I good. Manythanks. Howaboutyou, Jonh?
Salesmanage B: i am okthank .Can I comeandsee the Directornow?
Secretary-C :whathappendwithyou? Do youcontact him.
Salesmanage B:no,notyet . we ‘re got the urgentproblem. Can youask him and I
want to talk to him now, thanks so much .
Secretary-C :okplaesewaitfor a while. I ‘llcall him now
S-C: excuse me, sir.sale manager need to see you, now. He have urgent prolem
to said to you. Can you see him ?
D-A: ok, you invited him to go.
S-C: yes, sir.
Salesmanage B
cửa phòng giám đốc)
Director A: please come in
B :excuse me ! Madam
A :yes, sit down please .
B : thank you madam (secretary brings coffee to them)(thư kí mang cà phê vào)
A :what’s the matter? ( có vấn đề gì k?)
B :well, we don’t have enough cassava chips to process food for cattle. I
suggest that we should import about 1,000 mts cassava.
(à, chúng tôi không có đủ mặt hàng mì lát để chế biến thức ăn cho gia súc . tôi
đề nghị , chúng ta nên nhập khẩu khoảng 1000tấn mì lát.

A : really? Hmm …..ok …let’s me send inquiry to suppying companies and
choose the company giving the best price.
(vậy à, được rồi chúng ta hãy gửi thư hỏi gía những công ty va chọn công ty
đưa ra giá hợp lý nhất,)
B : yes, madam. I will connect with them immediately.
Vâng , thưa sếp ,tôi sẽ liên hệ với họ ngay.
Tóm tắt nội dung 1
Thiếu nguyên vật liệu để sản xuất
Xin giám đốc nhập nguyên vật liệu
Vậy được phép gửi thư hỏi hàng

Cảnh 2:Lập và gửi thư hỏi hàng (inquiry)Malaysia
At sale deparment: after returning from the Director’s Office , sale manager –B
asksTransaction Staff- D to make out the inquiry and send it to the supplies : sau
khi từ phòng giám đốc trở về TP KD –B yêu cầu NV giao dịch D Lập thư hỏi
hàng gửi tới các nhà cung cấp .
Sale manager -B : now we need import about 1,000mts assava chips and i want
to know the price clearly from exportes.
Bây giờ công ty chúng ta cần nhập khoảng 1000 tấn mì lát Tôi muốn biết rõ gia
scar từ nhà sản xuất .
Transaction staff -D: we used to import cassava from jk co.,ltd in indonesia
last years . and this time why don’t you choose jk for the goods?
Năm ngaosi chúng ta đã nhập mì lát từ công ty TNHH –JK ở Inđonê sia Và
bây giào tại sao chúng ta không chọn công ty này để cung cấp ?
B: because we import large quantities of goods , ...
TẬP 1 : GIAO DỊCH VÀ KÍ KẾT HỢP ĐÒNG
Cảnh 1:Báo cáo cần nhập lô hàng (Malaysia )
At director’Ofice: Sale manager-B comes to see Director-A – Tp KD –B Đến
gặpgiámđốc A.
Salesmanage B:Hey , how are you today?
Secretary-C :yeah! I good. Manythanks. Howaboutyou, Jonh?
Salesmanage B: i am okthank .Can I comeandsee the Directornow?
Secretary-C :whathappendwithyou? Do youcontact him.
Salesmanage B:no,notyet . we ‘re got the urgentproblem. Can youask him and I
want to talk to him now, thanks so much .
Secretary-C :okplaesewaitfor a while. I ‘llcall him now
S-C: excuse me, sir.sale manager need to see you, now. He have urgent prolem
to said to you. Can you see him ?
D-A: ok, you invited him to go.
S-C: yes, sir.
Salesmanage B
cửa phòng giám đốc)
Director A: please come in
B :excuse me ! Madam
A :yes, sit down please .
B : thank you madam (secretary brings coffee to them)(thư kí mang cà phê vào)
A :what’s the matter? ( có vấn đề gì k?)
B :well, we don’t have enough cassava chips to process food for cattle. I
suggest that we should import about 1,000 mts cassava.
(à, chúng tôi không có đủ mặt hàng mì lát để chế biến thức ăn cho gia súc . tôi
đề nghị , chúng ta nên nhập khẩu khoảng 1000tấn mì lát.
Anh văn kinh tế - Trang 2
Anh văn kinh tế - Người đăng: camvan148-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Anh văn kinh tế 9 10 502