Ktl-icon-tai-lieu

Bài luận tiếng anh

Được đăng lên bởi nguyễn thị lan hương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài luận tiếng Anh của bạn sẽ thuộc
loại nào?
Hy vọng bài viết nhỏ dưới đây sẽ giúp người học hiểu hơn về những loại bài
luận cơ bản và thông dụng - một gợi ý không tồi giúp bạn cải thiện khả năng
viết luận tiếng Anh của bản thân.
1. Miêu tả (Description)
Trong các bài luận thuộc loại văn miêu tả, người viết sẽ khiến người đọc
phải vận dụng các giác quan như xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác hay
vị giác để cảm nhận được những gì tác giả đã trải nghiệm. Các bài văn thuộc
loại này giúp người đọc hiểu rõ hơn về con người, vùng đất và những thứ mà
tác giả dành thời gian mô tả. Đây là loại hình văn viết phổ biến nhất. Bạn có
thể tìm thấy những đoạn văn miêu tả trên các tờ báo, tạp chí, các cuốn sách
và trong hầu hết các văn bản viết khác.
2. Bình luận (Exposition)
Các tác giả thường sử dụng văn bình luận để cung cấp thông tin, giải thích
cũng như làm rõ ý tưởng và suy nghĩ của bản thân. Văn bình luận thường
không chỉ dừng lại ở việc mô tả sự vật, hiện tượng hay con người mà đi sâu
vào phân tích ý tưởng và suy nghĩ riêng của người viết để giúp người đọc có
cái nhìn thấu đáo và sâu sắc hơn. Các bài viết thuộc loại này thường rất phổ
biến trong các bài báo, bài viết trên tạp chí, các đoạn phân tích trong các
cuốn sách.

3. Trần thuật/ Kể chuyện (Narration)
Các bài viết thuộc loại này có đặc điểm đúng như tên gọi của chúng phản
ánh. Trong văn trần thuật, người viết kể lại một câu chuyện có đầy đủ nhân
vật, bối cảnh, thời gian, vấn đề (mâu thuẫn cần giải quyết), những nỗ lực
nhằm tháo gỡ vấn đề và cách giải quyết vấn đề. Các câu chuyện kể trước lúc
đi ngủ thuộc thể loại truyện ngắn còn những tiểu thuyết lại là thể loại truyện
dài. Các kịch bản cho các bộ phim và các vở kịch cũng thuộc loại văn kể
chuyện.
4. Thuyết phục/Chứng minh (Persuasion)
Trong văn chứng minh, người viết cố gắng thay đổi quan điểm của độc giả
về một chủ đề, đối tượng hay chính kiến nào đó. Tác giả sẽ trình bày những
chi tiết thực tế cũng như những ý kiến để thuyết phục người đọc rằng tại sao
điều gì đó là đúng, sai hay đúng sai còn chưa thể phân định rõ ràng. Các bài
xã luận, thư ngỏ của tổng biên tập trong các tờ báo, tạp chí hay các bài diễn
thuyết của các chính trị gia là nhữngví dụ tiêu biểu cho loại hình văn viết
này.
5. So sánh và tương phản (Comparison and Contrast)
Trong các bài so sánh và tương phản, người viết thường chỉ ra những điểm
tương đồng và khác biệt nào đó của hai đối tượng thuộc cùng một chủ đề. So
sánh (Comparision) được dùng để chỉ ra những điểm giống nhau hay nhữn...
Bài luận tiếng Anh của bạn sẽ thuộc
loại nào?
Hy vọng bài viết nhỏ dưới đây sgiúp người học hiểu hơn về những loại bài
luận cơ bản và thông dụng - một gợi ý không tồi giúp bạn cải thiện khnăng
viết luận tiếng Anh của bản thân.
1. Miêu tả (Description)
Trong các i lun thuộc loại văn miêu tả, người viết sẽ khiến người đọc
phải vận dụng các giác quan như xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác hay
vgiác để cảm nhận được những gì tác giđã tri nghiệm. Cáci văn thuộc
loi này giúp ngưi đọc hiểu rõ hơn về con người, vùng đất và nhng thứ mà
tác gidành thi gian mô tả. Đây là loại hình văn viết phổ biến nhất. Bạn có
thtìm thấy những đoạn văn miêu t trên các tbáo, tạp chí, các cun sách
và trong hu hết các văn bản viết khác.
2. Bình luận (Exposition)
Các tác githường sdụng n bình luận để cung cấp thông tin, giải thích
cũng như làm rõ ý tưởng và suy nghĩ của bản thân. n bình lun thường
không chdừng lại việc tả svật, hin tượng hay con người đi sâu
vào phân tích ý tưởng và suy nghĩ riêng của người viết để giúp người đọc
cái nhìn thấu đáo và sâu sc hơn. Các bài viết thuộc loại này thường rất phổ
biến trong các bài báo, bài viết trên tạp chí, các đoạn phân tích trong c
cuốn sách.
Bài luận tiếng anh - Trang 2
Bài luận tiếng anh - Người đăng: nguyễn thị lan hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài luận tiếng anh 9 10 79