Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tiếng anh 7

Được đăng lên bởi dangdo-hvu-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Lý do chọn đề tài
Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất
lượng học tập của HS và sự phát triển nhân cách của các em.
Trong trường tiểu học môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong
việc phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ cho HS. Vì vậy,
hứng thú càng trở nên quan trọng trong việc học tập môn Toán ở
trường tiểu học.
Hứng thú học môn Toán của HS tiểu học nhìn chung vẫn còn
bị hạn chế, không Ýt em sợ toán, coi việc học toán là một công
việc nặng nhọc,căng thẳng...Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên
có thể do các em chưa nhận biết tầm quan trọng và ý nghĩa của
việc học toán, chưa được kíchthích hành động tích cực, sáng tạo
trong quá trình giải toán...; còng có thể do nội dung môn Toán khô
khan, phương pháp dạy của GV chưa thật sự hấp dẫn,... Mặt khác,
trên thực tế những nghiên cứu hình thành hứng thú học môn Toán
cho HS tiểu học ở Việt Nam còn chưa được nghiên cứu mang tính
hệ thống, đặc biệt đối với HS tiểu học ở những vùng xa xôi, hẻo
lánh như địa bàn Tây Ninh.
Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: ”Nghiên cứu đặc điểm hứng thú
học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm
nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em".
2. Mục đích nghiên cứu
Chỉ ra những đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu
học, đề xuất và thử nghiệm mét sè biện pháp tâm lý sư
phạm (TLSP) để nâng cao loại hứng thú này, từ đó đưa ra những
kiến nghị sư phạm góp phần phát triển hứng thú học môn Toán cho
HS tiểu học.
3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
3. 1.Đối tượng nghiên cứu
Đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu học và biện
pháp TLSPnâng cao hứng thú học môn Toán ở các em.
3. 2.Khách thể nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu chính: 422 HS (209 HS lớp 3 và 213 HS
lớp
26
4) của mét sè trường tiểu học huyện Hòa Thành, tỉnh Tây
Ninh.
Khách thể nghiên cứu bổ trợ: 29 GV (GV trực tiếp dạy những
HS đựơc nghiên cứu và các GV dạy ở các lớp 3 và lớp 4 khác).
Trưng cầu ý kiến 64 CMHS. Mét sè khách thể phỏng vấn sâu:
25 HS, 30 CMHS, 15 GV,...
3. 3.Phạm vi nghiên cứu
- Về khách thể nghiên cứu: HS khối lớp 3 và lớp 4.
- Về đối tượng nghiên cứu:
+ Nghiên cứu mét sè đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS
tiểu học.
+ Biện pháp TLSP: chủ yếu áp dụng mét sè tác động tâm lý
thông quaphương pháp (PP) dạy học của GV nhằm tăng tính chủ
động, tìm tòi, sáng tạo và tạo lập bầu không khí tâm lý HS tích
cực trong quá trình học tập để nâng cao hứng thú học môn Toán.
- Địa bàn nghiên cứu: Các trường tiểu học: Thị Trấn, Nguyễn
Đình Chiểu, Bạch Đằng trong địa bàn huyệ...
1. Lý do chọn đề tài
Hứng thú học tập vai trò to lớn trong việc nâng cao chất
lượng học tập của HS sự phát triển nhân cách của các em.
Trong trường tiểu học môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong
việc phát triển các năng lực phẩm chất trí tuệ cho HS. vậy,
hứng thú càng trở nên quan trọng trong việc học tập môn Toán
trường tiểu học.
Hứng thú học môn Toán của HS tiểu học nhìn chung vẫn còn
bị hạn chế, không Ýt em sợ toán, coi việc học toán một công
việc nặng nhọc,căng thẳng...Nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên
thể do các em chưa nhận biết tầm quan trọng ý nghĩa của
việc học toán, chưa được chthích hành động tích cực, sáng tạo
trong quá trình giải toán...; còng thể do nội dung môn Toán khô
khan, phương pháp dạy của GV chưa thật shấp dẫn,... Mặt khác,
trên thực tế những nghiên cứu hình thành hứng thú học môn Toán
cho HS tiểu học Việt Nam còn chưa được nghiên cứu mang tính
hệ thống, đặc biệt đối với HS tiểu học những vùng xa xôi, hẻo
lánh như địa bàn Tây Ninh.
vậy, chúng tôi chọn đề tài: ”Nghiên cứu đặc điểm hứng thú
học môn Toán của học sinh tiểu học biện pháp tâm lý phạm
nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em".
2. Mục đích nghiên cứu
Chỉ ra những đặc điểm hứng thú học môn Toán của HS tiểu
học, đề xuất và thử nghiệm mét biện pháp tâm lý
phạm (TLSP) để nâng cao loại hứng thú này, từ đó đưa ra những
kiến nghị sư phạm góp phần phát triển hứng thú học môn Toán cho
HS tiểu học.
3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
3. 1.Đối tượng nghiên cứu
Đặc điểm hứng t học môn Toán của HS tiểu học biện
pháp TLSPnâng cao hứng thú học môn Toán ở các em.
3. 2.Khách thể nghiên cứu
bài tập tiếng anh 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tiếng anh 7 - Người đăng: dangdo-hvu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài tập tiếng anh 7 9 10 214