Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về từ đồng nghĩa trong Tiếng anh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỪ ĐỒNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH

Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh có thể phân chia thành các loại như sau:
Từ đồng nghĩa tuyệt đối (Absolute/ Total synonyms)
Từ đồng nghĩa tuyệt đối là những từ mang ý nghĩa và những đặc điểm tu từ hoàn
toàn giống hệt nhau, chúng cho nhau trong mọi ngữ cảnh.
Ví dụ: fatherland, motherland..
Loại từ này rất hiếm trong tiếng Anh, có một vài ví dụ như: noun/ substantive,
functional/ affix, flexion/ inflexion, semantics/ semasiology.
Từ đồng nghĩa ngữ nghĩa (Semantic synonyms)
Đây là những từ đồng nghĩa khác nhau về nghĩa biểu vật nên chúng hầu như không
thay thế được cho nhau. Những từ này tạo nên một số lượng lớn các từ đồng nghĩa
trong tiếng Anh.
Ví dụ: stare – look – gaze – glance
Chúng ta đều biết rằng từ ‘look’ là từ trung tính nhất trong nhóm và có nghĩa là
‘nhìn’ (turn one’s eyes in a particular direction in order to see). ‘stare’ là nhìn
chằm chằm do tò mò, còn ‘gaze’ là nhìn ai chằm chằm do ngạc nhiên hay ngưỡng
mộ, trong khi đó ‘glance’ là liếc nhìn nhanh ai hay cái gì.
Từ đồng nghĩa tu từ (Stylistic synonyms)
Loại từ đồng nghĩa này có nghĩa biểu thái (connotation meaning) khác nhau. Trong
một nhóm từ đồng nghĩa loại này luôn có một từ trung tâm (central word) hay
trung tính (neutral word). Những từ còn lại có chung khái niệm nhưng nghĩa biểu
thái thì khác nhau.
Ví dụ: policeman- bobby – cop
Trong nhóm từ đồng nghĩa trên, từ ‘policeman’ mang nghĩa trung tính. Dùng ‘cop’
kèm thái độ không tôn trọng hay khinh miệt, còn từ ‘bobby’ thường được dùng
trong khẩu ngữ.
Ví dụ: before – ere; father – dad; fellow - chap - lad

Từ đồng nghĩa ngữ nghĩa tu từ (Semantic-stylistic synonyms)
Từ đồng nghĩa loại này khác nhau về cả nghĩa biểu vật và nghĩa biểu thái. Nói
cách khác, chúng khác nhau cả về sắc thái ý nghĩa và các khía cạnh tu từ.
Ví dụ: to dismiss – to fire – to sack
Trong nhóm từ đồng nghĩa trên, ‘to dismiss’ là từ trung tính, nghĩa là ‘cho phép
đi’.
The class was dismissed at 4. (Lớp học tan lúc 4h)
The duchess dismissed her servant. (Bà nữ công tước đã cho người hầu đi)
Tuy nhiên, ‘to fire’ có nghĩa ép buộc đi.
He was fired for stealing money from the till. (Nó bị sa thải vì bị bắt quả tang thụt
két)
Còn ‘to sack’ là đuổi, không cho làm thường vì thiếu năng lực. (be sacked for
incompetence)
Một số ví dụ khác về hiện tượng đồng nghĩa này:
to reduce – to axe – to cut back
betrayal – sell – out
house – shack – slum - pad
Từ đồng nghĩa thành ngữ (Phraseological synonyms)
Những từ này khác nhau về khả năng kết hợp với các từ khác....
TỪ ĐỒNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH
Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh thể phân chia thành các loại như sau:
Từ đồng nghĩa tuyệt đối (Absolute/ Total synonyms)
Từ đồng nghĩa tuyệt đối những từ mang ý nghĩa và những đặc điểm tu từ hoàn
toàn giống hệt nhau, chúng cho nhau trong mọi ngữ cảnh.
dụ: fatherland, motherland..
Loại từ này rất hiếm trong tiếng Anh, một vài dụ như: noun/ substantive,
functional/ affix, flexion/ inflexion, semantics/ semasiology.
Từ đồng nghĩa ngữ nghĩa (Semantic synonyms)
Đây những từ đồng nghĩa khác nhau về nghĩa biểu vật nên chúng hầu như không
thay thế được cho nhau. Những t này tạo nên một s lượng lớn các từ đồng nghĩa
trong tiếng Anh.
dụ: stare look gaze glance
Chúng ta đều biết rằng từ look’ t trung tính nhất trong nhóm có nghĩa là
‘nhìn’ (turn one’s eyes in a particular direction in order to see). ‘stare nhìn
chằm chằm do mò, còn gaze là nhìn ai chằm chằm do ngạc nhiên hay ngưỡng
mộ, trong khi đó glance’ liếc nhìn nhanh ai hay cái gì.
Từ đồng nghĩa tu từ (Stylistic synonyms)
Loại từ đồng nghĩa này nghĩa biểu thái (connotation meaning) khác nhau. Trong
một nhóm từ đồng nghĩa loại này luôn một từ trung tâm (central word) hay
trung tính (neutral word). Những từ còn lại chung khái niệm nhưng nghĩa biểu
thái thì khác nhau.
dụ: policeman- bobby cop
Trong nhóm từ đồng nghĩa trên, từ policeman mang nghĩa trung tính. Dùng ‘cop’
kèm thái độ không tôn trọng hay khinh miệt, còn từ bobby’ thường được dùng
trong khẩu ngữ.
dụ: before ere; father dad; fellow - chap - lad
Bài tập về từ đồng nghĩa trong Tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về từ đồng nghĩa trong Tiếng anh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập về từ đồng nghĩa trong Tiếng anh 9 10 560