Ktl-icon-tai-lieu

Bài viết thư điện tử mẫu

Được đăng lên bởi Umo Aly
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Reflection diary on Week 10. V2 (Please check)
<umoaly2804@gmail.com>
to Jaime
umo aly

Mr. Jaime Cabrera
Lecturer (Seminar on Current Affairs)
Albukhary International University
Malaysia
Dear Sir,
I would like to say thank you for your efforts on our learning.
I send this email to you which includes the attachments are my 3 verification essays. Please check it and
guide me to the right way.
Thank you for your time.
My best regards,
Umo Aly (Mr.)
(BBA Scholar)
Albukhary International University
Malaysia

111100101.UmoAly.Reflection Diary on Week 10.V2.docx
14K View Download

...
Reflection diary on Week 10. V2 (Please check)
umo aly <umoaly2804@gmail.com>
to Jaime
Mr. Jaime Cabrera
Lecturer (Seminar on Current Affairs)
Albukhary International University
Malaysia
Dear Sir,
I would like to say thank you for your efforts on our learning.
I send this email to you which includes the attachments are my 3 verification essays. Please check it and
guide me to the right way.
Thank you for your time.
My best regards,
Umo Aly (Mr.)
(BBA Scholar)
Albukhary International University
Malaysia
111100101.UmoAly.Reflection Diary on Week 10.V2.docx
14K View Download
Bài viết thư điện tử mẫu - Người đăng: Umo Aly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài viết thư điện tử mẫu 9 10 970