Ktl-icon-tai-lieu

Bản dịch Tiếng Anh Tờ Khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Được đăng lên bởi thuhoang01
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Number: 03TTLT-LLTP
Socialist Republic of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness
Declaration for criminal record
To: Ha Noi Department of Justice
1. Full Name (1): NGUYEN VAN LONG
2. Maiden name: NGUYEN VAN LONG

3. Sex: Male

4. Date of birth: 05/03/1983
……………………………..
…………………………….
DECLARATION OF FATHER, MOTHER , WIFE/HUSBAND

Full name
Date of
birth

FATHER

MOTHER

NGUYEN VAN BAO
20/10/1958

NGUYEN THI NGHIEM
15/12/1958

WIFE/
HUSBAND

DECLARATION OF YOUR RESIDENCE
( From 14 years old )
From – to
1998-1999
1999-2000

Permanent place of residence/
Temporary residence
Chua Hamlet, Co Loa, Dong Anh
District, Ha Noi.
Chua Hamlet, Co Loa, Dong Anh
District, Ha Noi.

Occupation and work place
Cultivator
Cultivator

Declaration of crime, ban from working, founding or managing firm, co-operative (if
any)………………………..
………………………………….. .
Ha Noi, Date….. Month ….. Year 2015
Declarant
(Name and signature)

...
Number: 03TTLT-LLTP
Socialist Republic of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness
Declaration for criminal record
To: Ha Noi Department of Justice
1. Full Name (1): NGUYEN VAN LONG
2. Maiden name: NGUYEN VAN LONG 3. Sex: Male
4. Date of birth: 05/03/1983
……………………………..
…………………………….
DECLARATION OF FATHER, MOTHER , WIFE/HUSBAND
Full name
FATHER
MOTHER
WIFE/
HUSBAND
NGUYEN VAN BAO
NGUYEN THI NGHIEM
Date of
birth
20/10/1958
15/12/1958
DECLARATION OF YOUR RESIDENCE
( From 14 years old )
From to
Permanent place of residence/
Temporary residence
Occupation and work place
1998-1999
Chua Hamlet, Co Loa, Dong Anh
District, Ha Noi.
Cultivator
1999-2000
Chua Hamlet, Co Loa, Dong Anh
District, Ha Noi.
Cultivator
Declaration of crime, ban from working, founding or managing firm, co-operative (if
any)………………………..
………………………………….. .
Ha Noi, Date….. Month ….. Year 2015
Declarant
(Name and signature)
Bản dịch Tiếng Anh Tờ Khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp - Người đăng: thuhoang01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản dịch Tiếng Anh Tờ Khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 9 10 640