Ktl-icon-tai-lieu

Bảng động từ bất quy tắc

Được đăng lên bởi Dabi Vũ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Infinitive

Past

Past participle

Nghĩa

abide

abode/abided

abode / abided

lưu trú, lưu lại

arose

arisen

phát sinh

arise

1

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC

awake

awoke

awoken

đánh thức, thức

be

was/were

been

thì, là, bị. ở

bear

bore

borne

mang, chịu dựng

become

became

become

trở nên

befall

befell

befallen

xảy đến

begin

began

begun

bắt đầu

behold

beheld

beheld

ngắm nhìn

bend

bent

bent

bẻ cong

beset

beset

beset

bao quanh

bespeak

bespoke

bespoken

chứng tỏ

bid

bid

bid

trả giá

bind

bound

bound

buộc, trói

bleed

bled

bled

chảy máu

blow

blew

blown

thổi

break

broke

broken

đập vỡ

breed

bred

bred

nuôi, dạy dỗ

bring

brought

brought

mang đến

broadcast

broadcast

broadcast

phát thanh

build

built

built

xây dựng

burn

burnt/burned

burnt/burned

đốt, cháy

buy

bought

bought

mua

cast

cast

cast

ném, tung

catch

caught

caught

bắt, chụp

chide

chid/ chided

chid/ chidden/
chided

mắng chửi

choose

chose

chosen

chọn, lựa

cleave

clove/ cleft/
cleaved

cloven/ cleft/
cleaved

chẻ, tách hai

cleave

clave

cleaved

dính chặt

come

came

come

đến, đi đến

cost

cost

cost

có giá là

crow

crew/crewed

crowed

gáy (gà)

...
Bảng động từ bất quy tắc - Người đăng: Dabi Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng động từ bất quy tắc 9 10 924