Ktl-icon-tai-lieu

Bảng động từ tiếng Hàn cần ghi nhớ

Được đăng lên bởi Duzng Ip
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘNG TỪ TIẾNG HÀN QUỐC CẦN GHI NHỚ
Biên tập: Trang Minh Thắng – ĐH Hà Nội
Email: thanghanukr81@gmail.com; ĐT: 0975 272 117
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nghĩa tiếng Việt
Ăn cắp
Ăn cơm
Ăn, uống (thuốc)
Bán
Bắt đầu
Bật đèn, bật lửa, đốt lửa
Bay
Biết
Bỏ vào, cho vào
Bơi lội
Cãi nhau
Cắm (hoa)
Cân đo, đếm, cân
Cắt, gọt
Cắt/ngắt (điện), dập tắt (lửa)
Câu cá
Chào hỏi
Chặt, cắt, chẻ, thái
Chạy
Chết
Chơi điện tử, chơi game
Chuẩn bị
Chụp (ảnh)
Cởi bỏ (quần, áo, giày, dép…)
Coi chừng (cẩn thận)
Cõng, đeo (cặp), mang, gánh
Cười
Dâng lên, biếu, tặng
Đánh, đập, gõ vào
Đặt hàng, gọi món ăn
Đặt trước, hẹn trước
Đẩy (cửa), kỵ cọ (lưng 등, ghét 때)
Dạy học
Đến
Đến nơi, tới đích
Đeo (nhẫn)
Đi
Đi bộ (jogging)
Đi bộ, treo, phơi (quần áo…)
Đi giày, dép (nói chung)

Động từ tiếng Hàn
훔치다
식사하다
먹다
팔다
시작하다
켜다
날다
알다
넣다
수영하다
싸우다
꽂다
재다
깎다
끄다
낚시하다
인사하다
자르다
뛰다
죽다
게임하다
준비하다
찍다
벗다
조심하다
메다
웃다
드리다
치다
주문하다
예약하다
밀다
가르치다
오다
도착하다
끼다
가다
조깅하다
걷다
신다

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Đi làm, làm việc
Đi về
Dính, dán (giấy, keo)
Đọc
Đợi, chờ
Đổi, thay, chuyển
Dọn dẹp (nhà cửa)
Đóng
Đóng gói, gói (hàng, quà…)
Du học
Du lịch
Đưa
Đun sôi
Đứng
Dừng xe
Dừng xe, đỗ xe
Gặp gỡ
Ghét
Ghi nhớ, nhớ
Giao hàng
Giặt
Giặt giũ
Giết
Gọi (ai), hát (bài hát)
Gọi điện
Gửi (thư, tiền…)
Hát
Hiểu
Hoan nghênh, chào đón
Học bài (được chỉ bảo)
Học bài (tự học)
Hội ý, họp
Hỏi, chất vấn
Hy vọng
Kể chuyện
Kết hôn
Kết thúc, chấm dứt
Kết thúc, chấm dứt, dừng, hoàn thành
Khóc
Không biết
Lái xe
Làm
Làm (tự làm), chế tạo, tạo ra
Làm ruộng; rán nấu (món ăn)
Làm việc
Lên cao

근무하다
돌아가다
붙이다
읽다
기다리다
바꾸다
청소하다
닫다
포장하다
유학하다
여행하다
주다
끓이다
서다
정차하다
주차하다
만나다
싫어하다
기억하다
배달하다
빨다
빨래하다
죽이다
부르다
전화하다
보내다
노래하다
이해하다
환영하다
배우다
공부하다
회의하다
질문하다
희망하다
이야기하다
결혼하다
끝나다
끝내다
울다
모르다
운전하다
하다
만들다
부치다
일하다
오르다/올라가다

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Lên xe, bắt xe
Lôi kéo
Lựa chọn
Lựa chọn
Ly hôn
Mặc (quần áo)
Mang đến
Mang đi
Mở
Mời
Mua
Mua sắm (shopping)
Mượn, vay
Nắm lấy, bắt, chụp, tóm …
Nấu ăn
Ngắm cảnh, ngắm nhìn…
Nghe
Nghỉ ngơi
Ngồi
Ngủ
Nhận
Nhớ nhung, nhớ mong
Nhờ vả, giúp đỡ
Nói chuyện
Nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm sóc, bồi dưỡng
Quay phim chụp ảnh
Quên
Quét dọn
Rời đi, bỏ đi
Rửa
Rửa bát đĩa, chén ấm
Say
Sống
Suy nghĩ
Tắm bồn
Tắm vòi hoa sen
Tặ...
ĐỘNG TỪ TIẾNG HÀN QUỐC CẦN GHI NHỚ
Biên tập: Trang Minh Thắng – ĐH Hà Nội
Email: thanghanukr81@gmail.com; ĐT: 0975 272 117
TT Nghĩa tiếng Việt Động từ tiếng Hàn
1 Ăn cắp
훔치다
2 Ăn cơm
식사하다
3 Ăn, uống (thuốc)
먹다
4 Bán
팔다
5 Bắt đầu
시작하다
6 Bật đèn, bật lửa, đốt lửa
켜다
7 Bay
날다
8 Biết
알다
9 Bỏ vào, cho vào
넣다
10 Bơi lội
수영하다
11 Cãi nhau
싸우다
12 Cắm (hoa)
꽂다
13 Cân đo, đếm, cân
재다
14 Cắt, gọt
깎다
15 Cắt/ngắt (điện), dập tắt (lửa)
끄다
16 Câu cá
낚시하다
17 Chào hỏi
인사하다
18 Chặt, cắt, chẻ, thái
자르다
19 Chạy
뛰다
20 Chết
죽다
21 Chơi điện tử, chơi game
게임하다
22 Chuẩn bị
준비하다
23 Chụp (ảnh)
찍다
24 Cởi bỏ (quần, áo, giày, dép…)
벗다
25 Coi chừng (cẩn thận)
조심하다
26 Cõng, đeo (cặp), mang, gánh
메다
27 Cười
웃다
28 Dâng lên, biếu, tặng
드리다
29 Đánh, đập, gõ vào
치다
30 Đặt hàng, gọi món ăn
주문하다
31 Đặt trước, hẹn trước
예약하다
32
Đẩy (cửa), kỵ cọ (lưng , ghét ) 밀다
33 Dạy học
가르치다
34 Đến
오다
35 Đến nơi, tới đích
도착하다
36 Đeo (nhẫn)
끼다
37 Đi
가다
38 Đi bộ (jogging)
조깅하다
39 Đi bộ, treo, phơi (quần áo…)
걷다
40 Đi giày, dép (nói chung)
신다
Bảng động từ tiếng Hàn cần ghi nhớ - Trang 2
Bảng động từ tiếng Hàn cần ghi nhớ - Người đăng: Duzng Ip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng động từ tiếng Hàn cần ghi nhớ 9 10 481