Ktl-icon-tai-lieu

bí kíp học ielts

Được đăng lên bởi siunhans2ngnght
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÍ KÍP TỰ HỌC IELTS
TỪ CON SỐ 0 LÊN 8.0 - 2015
BY NGOC BACH

Written by Ngoc Bach
Page: 
Website: 

Page 1

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................... 3
PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.0 ......................................................................... 4
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH .......................................................................................... 4
II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC.................................................................................................................. 5
PHẦN 2: TỰ HỌC IELTS TỪ 5.0~5.5 LÊN 8.0 ...................................................................................... 8
I. LISTENING ......................................................................................................................................... 8
1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH NGHE TIẾNG ANH NÓI CHUNG ......................... 8
2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS LISTENING ........................................................... 10
3. LUYỆN ĐỀ .................................................................................................................................... 11
II. READING ......................................................................................................................................... 12
1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH ĐỌC TIẾNG ANH NÓI CHUNG .......................... 12
2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS READING.............................................................. 15
3. LUYỆN ĐỀ .................................................................................................................................... 17
III. SPEAKING ...................................................................................................................................... 18
IV.WRITING ......................................................................................................................................... 20
1. ÔN LẠI NGỮ PHÁP CƠ BẢN ..................................................................................................... 20
2. LUYỆN IELTS WRITING ............................................................................................................ 20
V. CÁC LỖI SAI NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP KHI THI IELTS ...............................................
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com Page 1
BÍ KÍP T HC IELTS
T CON S 0 LÊN 8.0 - 2015
BY NGOC BACH
bí kíp học ielts - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí kíp học ielts - Người đăng: siunhans2ngnght
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
bí kíp học ielts 9 10 588