Ktl-icon-tai-lieu

BÍ QUYẾT ĐẠT KẾT QUẢ KHI HỌC AV3 VÀ 4: TÌM ĐỀ ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP AV TRONG VÀ NGOÀI KHOA

Được đăng lên bởi buiminhchung140
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÍ QUYẾT ĐẠT KẾT QUẢ KHI HỌC AV3 VÀ 4: TÌM ĐỀ ÔN TẬP
VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP AV TRONG VÀ
NGOÀI KHOA. NGỮ PHÁP THÌ ÔN TẬP TRONG SÁCH!
 CÓ CHỨNG CHỈ AV ĐỂ RA TRƯỜNG THÌ CẦN ĐẦU TƯ TỰ

HỌC HOẶC HỌC Ở TRUNG TÂM (NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN).
 CHỨNG CHỈ B THÌ TRƯỜNG MÌNH CÓ DẠY.
 TOEIC HIỆN ĐANG THÔNG DỤNG CHO NGƯỜI MUỐN ĐI
LÀM, Tài liệu ôn tập: TOEIC 900 CỦA CÔ NGOẠI NGỮ 24H (có
lời giải tiếng Việt RẤT HAY)....

NỘI DUNG NGỮ PHÁP AV3
CHAPTER 12: MỆNH ĐỀ DANH TỪ (MDDT)
Xem trong sách
12.1. Giới
thiệu
12.2 MDDT
bắt đầu bằng
từ để hỏi
12.3 MDDT
bắt đầu bằng
whether hoặc
if
12.4 Từ để hỏi
được theo sau
bởi dạng
nguyên thể
(Vo)
12.5 MDDT
bắt đầu với
that
12.6 Câu trực
tiếp
12.7 Câu gián
tiếp: thì của
động từ trong
MDDT
12.8 Sử dụng
thể giả định
trong MDDT
12.9 Sử dụng
-EVER

Xuất hiện các từ này thì sử dụng thể giả định: advice, ask,
demand, insist, propose, recommend, request, suggest; IT IS
essential, imperative, important, critical, necessary, vital.
Who, whom, what, which, when, where, how + ever

CHƯƠNG 13: MỆNH ĐỀ TÍNH TỪ (MDTT)
13.1 Giới thiệu
13.2 Đại từ
của MDTT sử
dụng như là
chủ ngữ
13.3 ...như là
túc từ của
động từ.
13.4 ...như là
túc từ của giới
từ.
13.5 Các mẫu
thông dụng
của MDTT
13.6 Sử dụng
WHOSE
13.7 Sử dụng
WHERE
13.8 Sử dụng
WHEN
13.9 Sử dụng
MDTT để bổ
nghĩa cho đại
từ
13.10 Chấm
câu trong
MDTT
13.11 Diễn đạt
số lượng ở
MDTT
13.12 Sử dụng
danh từ + of
which
13.13 Sử dụng
Which để bỗ
nghĩa cho cả
câu

13.14 Rút gọn
MDTT thành
cụm tính từ
13.15 Thay đổi
MDTT thành
cụm tính từ

ÔN TẬP AV4 – HK2 NĂM HỌC 2014-2015
1/GRAMMAR: 15 CÂU.
Xem kĩ 30 câu đề 0 (tờ A3) và đề 2.
LÝ THUYẾT TRONG SÁCH

CHAPTER 17: MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (page 359)
17.1.Because
BECAUSE he help me, I can be successful in doing my business.
When
WHEN we were in New York, we saw several plays.
However
Rheumatic fever can be a crippling disease; HOWEVER, the name is
misleading. There is normally no, or little, fever experienced by
sufferers.
You must always have a good breakfast every morning HOWEVER
late you are.
17.2
NOW THAT the semester is over, I’m going to rest a few days and
Now that (bởi vì bây
then take a trip to Châu Thới- Đồng Nai 
giờ)
(Bởi vì bây giờ đã kết thúc học kì, tôi dự định nghỉ 1 vài ngày và sau
Since (từ khi, có khi
đó đi du lịch Châu Thới)
nghĩa giống because)
SINCE (=because) you’re a good cook and I’m not, you should cook
the dinner.
17.3Even though (dù, It is thought to be basically a Hittite settlement EVEN THOUGH there
mặc dù)
are some traces of e...
BÍ QUYẾT ĐẠT KẾT QUẢ KHI HỌC AV3 VÀ 4: TÌM ĐỀ ÔN TẬP
VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP AV TRONG VÀ
NGOÀI KHOA. NGỮ PHÁP THÌ ÔN TẬP TRONG SÁCH!
CÓ CHỨNG CHỈ AV ĐỂ RA TRƯỜNG THÌ CẦN ĐẦU TƯ TỰ
HỌC HOẶC HỌC Ở TRUNG TÂM (NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN).
CHỨNG CHỈ B THÌ TRƯỜNG MÌNH CÓ DẠY.
TOEIC HIỆN ĐANG THÔNG DỤNG CHO NGƯỜI MUỐN ĐI
LÀM, Tài liệu ôn tập: TOEIC 900 CỦA CÔ NGOẠI NGỮ 24H (có
lời giải tiếng Việt RẤT HAY)....
BÍ QUYẾT ĐẠT KẾT QUẢ KHI HỌC AV3 VÀ 4: TÌM ĐỀ ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP AV TRONG VÀ NGOÀI KHOA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÍ QUYẾT ĐẠT KẾT QUẢ KHI HỌC AV3 VÀ 4: TÌM ĐỀ ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP AV TRONG VÀ NGOÀI KHOA - Người đăng: buiminhchung140
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÍ QUYẾT ĐẠT KẾT QUẢ KHI HỌC AV3 VÀ 4: TÌM ĐỀ ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP AV TRONG VÀ NGOÀI KHOA 9 10 395