Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết học anh văn

Được đăng lên bởi voanhkiet93
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÍ KÍP TỰ HỌC IELTS
TỪ CON SỐ 0 LÊN 8.0

Written by Ngoc Bach
Page: 

Page 1

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................... 3
PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.0 ......................................................................... 4
I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH .......................................................................................... 4
II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC: ................................................................................................................ 5
PHẦN 2: TỰ HỌC IELTS TỪ 5.0~5.5 LÊN 8.0 ...................................................................................... 7
I. LISTENING .......................................................................................................................................... 7
II. READING.......................................................................................................................................... 10
1. PHƢƠNG PHÁP ĐỌC ĐỂ LÊN TRÌNH ĐỌC TIẾNG ANH NÓI CHUNG ............................... 10
2. LUYỆN READING SKILLS CHO IELTS.................................................................................... 13
III. SPEAKING ...................................................................................................................................... 15
1) Tips của Simon cho IELTS Speaking ............................................................................................. 15
2) Link download : 31 formulas ielts speaking .................................................................................. 15
3) Ielts Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers ............................................................. 15
IV. WRITING ......................................................................................................................................... 17
I. Ôn lại ngữ pháp cơ bản ................................................................................................................... 17
II. Luyện IELTS Writing.................................................................................................................... 17

Written by Ngoc Bach
Page: 

Page 2

GIỚI THIỆU
Xin chào các bạn, mình là Ngọc Bách. Có thể các bạn đã biết đến note “Phƣơng pháp tự học IELTS từ 5.5
lên 8.0 tro...
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 1
BÍ KÍP T HC IELTS
T CON S 0 LÊN 8.0
Bí quyết học anh văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết học anh văn - Người đăng: voanhkiet93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bí quyết học anh văn 9 10 105