Ktl-icon-tai-lieu

Bộ tài liệu học tiếng anh giao tiếp

Được đăng lên bởi pham-ngocquan0902
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI LIỆU HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

� 7 Quy tắc học tiếng anh giao tiếp hiệu quả - AJ Hoge
Bộ Videos:

v=RdlpcmP7sxE&list=PL7jkqAcc7X40tv8na51ztty6CvYIVmgWt
� 10 cách ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh hiệu quả bắt đầu
File tài liệu: 
� Bộ luyện ngữ âm tiếng Anh : Pronunciation workshop
Bộ tài liệu:
� Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ - GS Nguyễn Quốc Hùng MA.
Bộ Videos: 
� Full 6DVD Effortless English (Trọn bộ):
Chú ý: Bộ tài liệu này chỉ khi là Friend với họ thì mới thấy được nên các bạn add friend :

rồi xem tài liệu nhé.
� Phương pháp học tiếng anh kết hợp tư duy độc quyền tại Langmaster.
Phương pháp S.P.A: 
Phương pháp R.O.M: 
Nếu bạn mong muốn trải nghiệm thực tế phương pháp tại Lang.
Bạn đăng kí tại đây: 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT

...
BỘ TÀI LIỆU HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ


 !"#$%&'()*+,-./01234
 !"#$%
567-0.89
&'()*+,-./.01
67-9,/:%1
2*+3456789:;4<
&'=>1%;<.$*1!"$1=<>?)@;=+/:=A)0B
)+ 
?((@A=ABC.(11B(1D".#'E@$++3CB#DCB
+3BCE -EE*?+BE -EEAA-/)*A)>-A/):(:(A
0FG67+6H$65C+IJKILMNO+P+QR+@C+
@$"+3C=ST
CU67+V
-FG0HF>$'IJ2+1.<
-FG7<-<+3C+B,:
-FGK<L<4+3C+CB,>
8#J++:.+!FGJ2
&J$M0NJ$*>3
OPOOQO&R8SO"T-"U"
Bộ tài liệu học tiếng anh giao tiếp - Người đăng: pham-ngocquan0902
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bộ tài liệu học tiếng anh giao tiếp 9 10 981