Ktl-icon-tai-lieu

Các bộ ngành các cấp trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Luna Trần
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước
Viết
tắt (nếu
Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Nước Cộng hòa xã hội

Socialist Republic of Viet

chủ nghĩa Việt Nam

Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa

President of

xã hội chủ nghĩa

the Socialist Republic of Viet

ViệtNam

Nam

Phó Chủ tịch nước Cộng

Vice President of

hòa xã hội chủ nghĩa

the Socialist Republic of Viet

Việt Nam

Nam

có)

SRV

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ
Chính phủ nước Cộng

Government of

hòa xã hội chủ nghĩa

the Socialist Republic of Viet

Việt Nam

Nam

GOV

Bộ Quốc phòng

Ministry of National Defence

MND

Bộ Công an

Ministry of Public Security

MPS

Bộ Ngoại giao

Ministry of Foreign Affairs

MOFA

Bộ Tư pháp

Ministry of Justice

MOJ

Bộ Tài chính

Ministry of Finance

MOF

Ministry of Industry and
Bộ Công Thương

Trade

MOIT

Bộ Lao động – Thương

Ministry of Labour, War

binh và Xã hội

invalids and Social Affairs

MOLISA

Bộ Giao thông vận tải

Ministry of Transport

MOT

Bộ Xây dựng

Ministry of Construction

MOC

Bộ Thông tin và Truyền

Ministry of Information and

thông

Communications

MIC

Ministry of Education and
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Training

Bộ Nông nghiệp và Phát

Ministry of Agriculture and

triển nông thôn

Rural Development

MOET

MARD

Ministry of Planning and
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Investment

MPI

Bộ Nội vụ

Ministry of Home Affairs

MOHA

Bộ Y tế

Ministry of Health

MOH

Bộ Khoa học và Công

Ministry of Science and

nghệ

Technology

Bộ Văn hóa, Thể thao và

Ministry of Culture, Sports

Du lịch

and Tourism

Bộ Tài nguyên và Môi

Ministry of Natural Resources

trường

and Environment

MONRE

Thanh tra Chính phủ

Government Inspectorate

GI

Việt Nam

The State Bank of Viet Nam

SBV

Ủy ban Dân tộc

Committee for Ethnic Affairs

CEMA

MOST

MOCST

Ngân hàng Nhà nước

Văn phòng Chính phủ

Office of the Government

GO

3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ
Ban Quản lý Lăng
Chủ tịch Hồ Chí

Ho Chi Minh Mausoleum

Minh

Management

HCMM

Viet Nam Social Security

VSI

Viet Nam News Agency

VNA

Voice of Viet Nam

VOV

Viet Nam Television

VTV

Bảo hiểm xã hội
Việt Nam
Thông tấn xã
Việt Nam
Đài Tiếng nói
Việt Nam
Đài Truyền hình
Việt Nam
Học viện Chính trị –
Hành chính Quốc gia

Ho Chi Minh National Academy of

Hồ Chí Minh

Politics and Public Administration

Viện Khoa học và

Viet Nam Academy of Science and

Công nghệ Việt Nam

Technology

Viện Khoa học Xã

Viet Nam Academy of Social

hội Việt Nam

Sciences

HCMA

VAST

VASS

4. Chức dan...
1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước
Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Viết
tắt (nếu
có)
Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam
Socialist Republic of Viet
Nam SRV
Chủ tịch nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa
ViệtNam
President of
the Socialist Republic of Viet
Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Vice President of
the Socialist Republic of Viet
Nam
2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ
Chính phủ nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Government of
the Socialist Republic of Viet
Nam GOV
Bộ Quốc phòng Ministry of National Defence MND
Bộ Công an Ministry of Public Security MPS
Bộ Ngoại giao Ministry of Foreign Affairs MOFA
Bộ Tư pháp Ministry of Justice MOJ
Bộ Tài chính Ministry of Finance MOF
Bộ Công Thương
Ministry of Industry and
Trade MOIT
Các bộ ngành các cấp trong tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bộ ngành các cấp trong tiếng Anh - Người đăng: Luna Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các bộ ngành các cấp trong tiếng Anh 9 10 207