Ktl-icon-tai-lieu

Các câu nói Tiếng Anh thông thường

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các câu nói tiếng Anh thông thường
Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không
cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại
không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói! Lý do chính là những câu dùng trong đối
thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác với những gì chúng ta học được trong sách. Có những câu
mình dịch ra rất phức tạp nhưng thực ra nó lại rất đơn giản...
Chúng tôi có sưu tập được một số câu và nhiều người rất thích đem mấy câu nói này ra xài khi nói.
Đọc để relax sau những giờ học ngữ pháp căng thẳng nhưng cũng đừng quên áp dụng luôn khi nói
nhé.
Tiếng Việt

Tiếng Anh

Có chuyện gì vậy?

What's up?

Dạo này ra sao rồi?

How's it going?

Dạo này đang làm gì?

What have you been doing?

Không có gì mới cả

Nothing much

Bạn đang lo lắng gì vậy?

What's on your mind?

Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi

I was just thinking

Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi

I was just daydreaming

Không phải là chuyện của bạn

It's none of your business

Vậy hã?

Is that so?

Làm thế nào vậy?

How come?

Chắc chắn rồi!

Absolutely!

Quá đúng!

Definitely!

Dĩ nhiên!

Of course!

Chắc chắn mà

You better believe it!

Tôi đoán vậy

I guess so

Làm sao mà biết được

There's no way to know.

Tôi không thể nói chắc ---

I can't say for sure ( I don't know)

Chuyện này khó tin quá!

This is too good to be true!

Thôi đi (đừng đùa nữa)

No way! ( Stop joking!)

Tôi hiểu rồi

I got it

Quá đúng!

Right on! (Great!)

Tôi thành công rồi!

I did it!

Có rảnh không?

Got a minute?

Đến khi nào?

'Til when?

Vào khoảng thời gian nào?

About when?

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu

I won't take but a minute

Hãy nói lớn lên

Speak up

Có thấy Melissa không?

Seen Melissa?

Thế là ta lại gặp nhau phải không?

So we've met again, eh?

Đến đây

Come here

Ghé chơi

Come over

Đừng đi vội

Don't go yet

Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau

Please go first. After you

Cám ơn đã nhường đường

Thanks for letting me go first

Thật là nhẹ nhõm

What a relief

What the hell are you doing?

Anh đang làm cái quái gì thế kia?

Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông
cậy vào bạn mà

You're a life saver. I know I can count on you.

Đừng có giả vờ khờ khạo!

Get your head out of your ass!

Xạo quá!

That's a lie!

Làm theo lời tôi

Do as I say

Đủ rồi đó!

This is the limit!

Hãy giải thích cho tôi tại sao

Explain to me why

Ask for it!

Tự mình làm thì tự mình chịu đi...
Các câu nói tiếng Anh thông thường
Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó điều không
cần phải bàn cãi. Nhưng một sự thật một số người học ng pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại
không thể đem kiến thức ng pháp đó ra áp dụng khi nói! Lý do chính những câu dùng trong đối
thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác với những chúng ta học được trong sách. những câu
mình dịch ra rất phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản...
Chúng tôi sưu tập được một s câu nhiều người rất thích đem mấy câu nói này ra xài khi nói.
Đọc để relax sau những giờ học ng pháp căng thẳng nhưng cũng đừng quên áp dụng luôn khi nói
nhé.
Tiếng Việt Tiếng Anh
chuyện vậy? What's up?
Dạo này ra sao rồi? How's it going?
Dạo này đang làm gì? What have you been doing?
Không mới cả Nothing much
Bạn đang lo lắng vậy? What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi I was just daydreaming
Không phải chuyện của bạn It's none of your business
Vậy hã? Is that so?
Làm thế nào vậy? How come?
Chắc chắn rồi! Absolutely!
Quá đúng! Definitely!
nhiên! Of course!
Chắc chắn You better believe it!
Tôi đoán vậy I guess so
Làm sao biết được There's no way to know.
Các câu nói Tiếng Anh thông thường - Trang 2
Các câu nói Tiếng Anh thông thường - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các câu nói Tiếng Anh thông thường 9 10 111