Ktl-icon-tai-lieu

Các câu nói tiếng Anh thông thường

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các câu nói tiếng Anh thông thường
Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học
ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi.
Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi,
rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra
áp dụng khi nói ^^! Lý do chính là những câu dùng trong đối
thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác với những gì
chúng ta học được trong sách. Có những câu mình dịch ra rất
phức tạp nhưng thực ra nó lại rất đơn giản
Mình có sưu tập được một số câu và rất thích đem mấy câu này ra
xài khi nói .
Nói hoài quen luôn đó hihi. Thấy hay hay nên giới thiệu cho các
bạn học
luôn cho vui. Đọc tí relax sau những giờ học ngữ pháp căng thẳng
và
đừng quên áp dụng luôn khi nói nhé
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business
Vậy hã? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chắc chắn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Tôi thành công rồi! ----> I did it!

Có rảnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói lớn lên ----> Speak up
Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again, eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After
you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế
kia?
Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà
----> You're a life saver. I know I can count on you.
Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
Xạ...
Các câu nói ti ng Anh thông th ng ế ườ
Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học
ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi.
Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi,
rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra
áp dụng khi nói ^^! Lý do chính là những câu dùng trong đối
thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác với những gì
chúng ta học được trong sách. Có những câu mình dịch ra rất
phức tạp nhưng thực ra nó lại rất đơn giản
Mình có sưu tập được một số câu và rất thích đem mấy câu này ra
xài khi nói .
Nói hoài quen luôn đó hihi. Thấy hay hay nên giới thiệu cho các
bạn học
luôn cho vui. Đọc tí relax sau những giờ học ngữ pháp căng thẳng
đừng quên áp dụng luôn khi nói nhé
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business
Vậy hã? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chắc chắn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Tôi thành công rồi! ----> I did it!
Các câu nói tiếng Anh thông thường - Trang 2
Các câu nói tiếng Anh thông thường - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các câu nói tiếng Anh thông thường 9 10 318