Ktl-icon-tai-lieu

các lỗi trong speaking

Được đăng lên bởi Triinh Phan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luyện tập Speaking part 1. (p.1)
Phần thi Nói phần 1 thường là về những chủ đề quen thuộc trong đời sống, những gì diễn
ra xung quanh chúng ta hằng ngày. Hầu hết khi các bạn trải qua kì thi IELTS thật đều
cảm thấy phần Một trong phần thi nói là dễ hơn cả. Tuy vậy, bạn có chắc chắn là mình đã
sử dụng mọi cơ hội để tăng điểm cho phần thi của mình và hoàn thành nó xuất sắc chứ?
Câu trả lời không phải luôn là có. Vấn đề đặt ra là ta nên làm gì để đạt được số điểm
mong muốn cho “Speaking Part 1”?! Và bởi các thầy như thầy Tony, thầy Luke,..ở
IBEST thường nói: “Only practise makes perfect”, nên chúng ta hãy cố gắng luyện tập để
“be perfect” trong Tiếng Anh, luyện càng nhiều sẽ càng tiến bộ hơn! Chúng ta hãy cùng
nhau thực hiện tuần tự các bước sau để luyện nhé!

I. Chọn chủ đề:
Đây là phần tưởng như dễ nhất nhưng cũng không kém phần quan trọng trong việc chuẩn
bị cho một bài nói, dù là tự nói hay để kiểm tra lẫn nhau. Ta có thể chọn một trong các
chủ đề sau:
-Family

-Television

-Food

-Music

-Education

-Neighbor

-Friends

-Games

-Hobbies and Leisure time.
+ Trên đây là những topic gần như đã quá quen thuộc đối với mọi người. Tuy vậy, bên
cạnh đó, các bạn cũng tránh chọn topic mang hơi hướng cá nhân, hay về những phạm vi
quá rộng, hoặc quá specialized. VD: -Animals: động vật là 1 chủ đề quá rộng để bàn luận,
nên chúng mình hãy cố gắng chọn chỉ 1 chủ đề mà dựa vào đó, bạn có thể tự đặt khoảng
6 câu hỏi liên quan & dễ trả lời, thay vào đó là “Pets” hay “Neighbors” thôi.
-Business: Đối lập với “Animals”, trường hợp này lại quá đặc biệt. Một số người có thể
nói về kinh doanh, hoặc xa hơn về Kinh Tế (Economic) hàng giờ, nhưng đa số chúng ta
đều chưa đủ vốn từ để bàn luận về nó. Hơn nữa, đối với 1 bạn đang học phổ thông hoặc
những ngành Đại học lại không mấy liên quan Kinh tế, chủ đề này hoàn toàn không chấp
nhận được.
Tóm lại, một chủ đề, phù hợp với Speaking Part 1 trong IELTS là một chủ đề dễ nói, gần
gũi với mọi người và nói chung khá là đơn giản để phát triển các câu hỏi cũng như trả lời
những câu hỏi đó.

II. Phát triển chủ đề (Question):
Để có thể luyện tập tốt, đối với mỗi chủ đề, các bạn cũng nên phát triển chúng thành các
câu hỏi phù hợp và dễ trả lời. Các bạn cũng cần phải tính đến những câu hỏi không quá
riêng tư, mang sắc thái không phù hợp (như về tuổi, lượng thu nhập hay personal love
life) và cũng không nên mở rộng sang các lĩnh vực lớn hơn không cần thiết.

Ví dụ:
- Đối với chủ đề “Pets”, các bạn cần tránh hỏi nhau về “Predator of your pets?” ho...
Luyện tập Speaking part 1. (p.1)
Phần thi Nói phần 1 thường là về những chủ đề quen thuộc trong đời sống, những gì diễn
ra xung quanh chúng ta hằng ngày. Hầu hết khi các bạn trải qua kì thi IELTS thật đều
cảm thấy phần Một trong phần thi nói là dễ hơn cả. Tuy vậy, bạn có chắc chắn là mình đã
sử dụng mọi cơ hội để tăng điểm cho phần thi của mình và hoàn thành nó xuất sắc chứ?
Câu trả lời không phải luôn là có. Vấn đề đặt ra là ta nên làm gì để đạt được số điểm
mong muốn cho “Speaking Part 1”?! Và bởi các thầy như thầy Tony, thầy Luke,..ở
IBEST thường nói: “Only practise makes perfect”, nên chúng ta hãy cố gắng luyện tập để
“be perfect” trong Tiếng Anh, luyện càng nhiều sẽ càng tiến bộ hơn! Chúng ta hãy cùng
nhau thực hiện tuần tự các bước sau để luyện nhé!
I. Chọn chủ đề:
Đây là phần tưởng như dễ nhất nhưng cũng không kém phần quan trọng trong việc chuẩn
bị cho một bài nói, dù là tự nói hay để kiểm tra lẫn nhau. Ta có thể chọn một trong các
chủ đề sau:
-Family -Television -Education -Neighbor
-Food -Music -Friends -Games
-Hobbies and Leisure time.
+ Trên đây là những topic gần như đã quá quen thuộc đối với mọi người. Tuy vậy, bên
cạnh đó, các bạn cũng tránh chọn topic mang hơi hướng cá nhân, hay về những phạm vi
quá rộng, hoặc quá specialized. VD: -Animals: động vật là 1 chủ đề quá rộng để bàn luận,
nên chúng mình hãy cố gắng chọn chỉ 1 chủ đề mà dựa vào đó, bạn có thể tự đặt khoảng
6 câu hỏi liên quan & dễ trả lời, thay vào đó là “Pets” hay “Neighbors” thôi.
-Business: Đối lập với “Animals”, trường hợp này lại quá đặc biệt. Một số người có thể
nói về kinh doanh, hoặc xa hơn về Kinh Tế (Economic) hàng giờ, nhưng đa số chúng ta
đều chưa đủ vốn từ để bàn luận về nó. Hơn nữa, đối với 1 bạn đang học phổ thông hoặc
những ngành Đại học lại không mấy liên quan Kinh tế, chủ đề này hoàn toàn không chấp
nhận được.
Tóm lại, một chủ đề, phù hợp với Speaking Part 1 trong IELTS là một chủ đề dễ nói, gần
gũi với mọi người và nói chung khá là đơn giản để phát triển các câu hỏi cũng như trả lời
những câu hỏi đó.
II. Phát triển chủ đề (Question):
Để có thể luyện tập tốt, đối với mỗi chủ đề, các bạn cũng nên phát triển chúng thành các
câu hỏi phù hợp và dễ trả lời. Các bạn cũng cần phải tính đến những câu hỏi không quá
riêng tư, mang sắc thái không phù hợp (như về tuổi, lượng thu nhập hay personal love
life) và cũng không nên mở rộng sang các lĩnh vực lớn hơn không cần thiết.
các lỗi trong speaking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các lỗi trong speaking - Người đăng: Triinh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
các lỗi trong speaking 9 10 555