Ktl-icon-tai-lieu

Các tình huống Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Được đăng lên bởi indoan12345
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 2274 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tiếng anh giao tiếp cơ bản

THĂM HỎI BẠN BÈ
MẪU CÂU
Hi, Thu! How are you today?
How are you?
How are things with you?
How’re you doing?
Fine, thank you.
I'm fine. Thank you
Great. You?
I’m doing fine.
Not very bad, thank you.
Not so well.
Nothing special
How’s everything?
How’s everything going?
How are things?
How’s your life?
What’s the lastest?
I can’t complain too much
Surviving, thanks
Not bad
Not so good
Same as ever
Same old, same old
What are you doing these days?
What’s the hurry?
Why are you in a hurry?
Where are you going?
What is going on?
What’s up?
I’ve heard that you are ill.
How is it going today?

… Chào Thu? Hôm nay cô khỏe không?
… Anh có khỏe không?
… Anh có khỏe không?
… Anh có khỏe không?
… Tôi khỏe, cảm ơn anh.
… Tôi cũng khỏe. Cảm ơn bạn
… Tuyệt vời. Còn anh?
… Tôi rất khỏe
… Vẫn khỏe, cảm ơn anh.
… Không khỏe lắm.
… Không có gì đặc biệt
… Mọi việc thế nào?
… Mọi việc diễn ra thế nào?
… Công việc thế nào?
… Cuộc sống của anh thế nào?
… Gần đây anh sống thế nào?
… Tôi không có gì phải phàn nàn cả.
… Cũng tạm,cảm ơn
… Cũng được
… Không được tốt lắm
… Vẫn như trước
… Vẫn như mọi khi
… Dạo này anh làm gì vậy?
… Anh vội vàng làm gì vậy?
… Sao anh vội vàng thế?
… Anh định đi đâu vậy?
… Chuyện gì đang diễn ra thế?
… Có chuyện gì vậy?
… Nghe nói anh bị ốm.
… Hôm nay anh thấy sao rồi?

HỘI THOẠI THỰC HÀNH
Hội thoại 1
A : Hi! How are you today?
Bùi Quang Hiếu

… Chào cậu! Hôm nay cậu thế nào?
1

ĐHBKHN

Tiếng anh giao tiếp cơ bản
B: Pretty fine, thanks. And you?
… Tớ khỏe, cảm ơn. Cậu thì sao?
A: Just fine. Where are you going? … Cũng thế. Cậu đang đi đâu thế?
B: To the library
… Tớ đến thư viện
A: So see you later. I’ve finished an extra class. I want to go home and have a rest
now
… Vậy gặp lại cậu sau nhé. Mình vừa hết giờ ở
B: Bye

lớp học thêm. Giờ mình muốn về nhà và nghỉ ngơi một chút.
… Tạm biệt cậu

Hội thoại 2
A: Good morning, Giang !
… Chào Giang !
B: Good morning, Duong!
… Chào Dương!
A: How’s your life?
… Cậu sống thế nào?
B: Surviving, thanks
… Cũng tạm, cảm ơn cậu đã quan tâm
A: Where are you going?
… Cậu định đi đâu vậy?
B: I am going to supermarket
… Mình định đến siêu thị
A: That’s great. I’m going there, too. Let’s go.
Ồ , thế thì hay quá. Mình cũng đang trên đường đến đó đây. Bọm mình cùng đi nhé

Hội thoại 3
A: Hi, Van!
… Chào Vân
B: Hi, Mr Liem! How are you doing?
… Chào anh Liêm! Anh khỏe không?
A: Not so well. I’ve come down with flu.
… Tôi thấy không được khỏe lắm. Tôi bị cảm cúm.
B: I’m sorry to hear that. Take care...
Ti ng anh giao ti p c b nế ế ơ
THĂM H I B N BÈ
MẪU CÂU
Hi, Thu! How are you today? 
How are you? 
How are things with you? 
How’re you doing? 
Fine, thank you. 
I'm fine. Thank you 
Great. You?  !"
I’m doing fine. #$
Not very bad, thank you. %&
Not so well. '()
Nothing special '*+,
How’s everything? -. /
How’s everything going? -. 01#/
How are things?  /
How’s your life? 2345/
What’s the lastest? 67+834/
I can’t complain too much *99
Surviving, thanks 
Not bad +:;
Not so good '+:;4()
Same as ever %&:#:<
Same old, same old %&:.
What are you doing these days? =(* >
What’s the hurry?  2 (* >
Why are you in a hurry? ? 2 /
Where are you going? +@++8 >
What is going on? *+01#/
What’s up? * >
I’ve heard that you are ill. A@4
How is it going today? $3#B
HỘI THOẠI THỰC HÀNH
Hội thoại 1
A : Hi! How are you today? >C>/
Bùi Quang Hiếu 1 ĐHBKHN
Các tình huống Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tình huống Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Người đăng: indoan12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Các tình huống Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 9 10 64