Ktl-icon-tai-lieu

Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi van-tuan-tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh
Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (Phần 6) Here hay there? Holidays hay holiday? Clothes hay cloth? Chúng ta
cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng nhé!

•
•
•

> Tránh nhầm lẫn với các từ mang nghĩa “lỗi lầm” trong tiếng Anh
> Từ vựng tiếng Anh - Những trường hợp dễ gây nhầm lẫn
> 10 cặp từ dễ gây nhầm lẫn

Here và there
1. Ta dùng here chỉ nơi người nói hoặc người viết ở, và there cho nơi khác.
Ví dụ:
I am sorry, he’s not here. (Xin lỗi anh ấy không có ở đây.)
Hello, is Tom there? (Xin chào, có phải Tom đấy không?)
Could you bring me that chair over there? Here are these pictures.
2. Lưu ý rằng here và there thường không thể dùng như danh từ.
Ví dụ:
This place is terrible. (Nơi này thật khủng khiếp.)
It is terrible here. (Thật khủng khiếp khi ở đây.)
Did you like that place? (Bạn có thich nơi đó không?)
3. Lưu ý không dùng:
Here is terrible.
Did you like there?
Holiday và Holidays
Trong tiếng Anh của người Anh, hình thức holidays thường được dùng để chỉ những kì nghỉ lớn trong năm. Trong những trường
hợp khác ta dùng holiday.
Ví dụ:
Where are you going for your summer holiday(s)? (Bạn sẽ nghỉ hè ở đâu?)
Next Monday is a public holiday. (Thứ hai tới là ngày nghỉ lễ (ví dụ như Tết, ngày Giỗ tổ, Quốc khánh.)
Trong tiếng Anh ta dùng lối nói “on holiday”. Người Mỹ thường dùng từ “vacation”. Người Anh dùng “vacation” để chỉ thời gian đại
học nghỉ học. Holiday được dùng trong tiếng Anh của người Mỹ chỉ ngày nghỉ lễ (như Lễ Tạ ơn, Giáng Sinh) mà học không phải
làm việc trong ngày đó.

Affect và Effect
1. Affect là động từ. Nó có nghĩa là làm thay đổi hay “ảnh hưởng đến”.
Ví dụ:
The cold weather affected everybody’s work. (Thời tiết lạnh lẽo đã ảnh hưởng đến công việc của mọi người.)
2. Effect là danh từ có nghĩa kết quả hay “sự thay đổi”. Thành ngữ “have an effect on” có nghĩa tương tự như “affect”.
Hãy đối chiếu:
The war seriously affected petrol prices = The war was had a serious effect on petrol prices. (Chiến tranh đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến giá xăng dầu.)
3. Trong cách viết trang trọng, effect có thể được dùng như động từ có nghĩa là “thực hiện” hay “làm cho diễn ra”.
Ví dụ:
We did not effect much improvement in sales last year. (Năm ngoái chúng tôi không tiếng triển nhiều trong kinh doanh.)
Cloth và Clothes
1. Clothe là chất làm từ gỗ, bông… được dùng để may quần áo, màn cửa, sản phầm mềm mại … (Trong tiếng Anh hiện đại,
chúng ta thường dùng từ material hay fabric).
Ví dụ:
His suit were made of the m...
Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh
Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (Phần 6) Here hay there? Holidays hay holiday? Clothes hay cloth? Chúng ta
cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng nhé!
> Tránh nhầm lẫn với các từ mang nghĩa “lỗi lầm” trong tiếng Anh
> Từ vựng tiếng Anh - Những trường hợp dễ gây nhầm lẫn
> 10 cặp từ dễ gây nhầm lẫn
Here và there
1. Ta dùng here chỉ nơi người nói hoặc người viết ở, và there cho nơi khác.
Ví dụ:
I am sorry, he’s not here. (Xin lỗi anh ấy không có ở đây.)
Hello, is Tom there? (Xin chào, có phải Tom đấy không?)
Could you bring me that chair over there? Here are these pictures.
2. Lưu ý rằng here và there thường không thể dùng như danh từ.
Ví dụ:
This place is terrible. (Nơi này thật khủng khiếp.)
It is terrible here. (Thật khủng khiếp khi ở đây.)
Did you like that place? (Bạn có thich nơi đó không?)
3. Lưu ý không dùng:
Here is terrible.
Did you like there?
Holiday và Holidays
Trong tiếng Anh của người Anh, hình thức holidays thường được dùng để chỉ những nghỉ lớn trong năm. Trong những trường
hợp khác ta dùng holiday.
Ví dụ:
Where are you going for your summer holiday(s)? (Bạn sẽ nghỉ hè ở đâu?)
Next Monday is a public holiday. (Thứ hai tới là ngày nghỉ lễ (ví dụ như Tết, ngày Giỗ tổ, Quốc khánh.)
Trong tiếng Anh ta dùng lối nói “on holiday”. Người Mỹ thường dùng từ “vacation”. Người Anh dùng “vacation” để chỉ thời gian đại
học nghỉ học. Holiday được dùng trong tiếng Anh của người Mỹ chỉ ngày nghỉ lễ (như Lễ Tơn, Giáng Sinh) học không phải
làm việc trong ngày đó.
Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh - Trang 2
Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh - Người đăng: van-tuan-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh 9 10 58