Ktl-icon-tai-lieu

Cách dùng 把 (Bǎ) trong Tiếng Trung

Được đăng lên bởi Phan Linh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách dùng 把 (Bǎ) trong Tiếng Trung
20/12/2014 10:12:35 | 1276 lượt xem

CÁCH DÙNG 把

CHỦ NGỮ + 把 + TÂN NGỮ + ĐỘNG TỪ + THÀNH PHẦN KHÁC
Chú ý:
Tân ngữ sau 把 là sự vật bị xử lý. Thành phần khác nêu lên xử lý như
thế nào hoặc kết quả xử lý.
VD:
小阮已经把课文念得很熟了。 Tiểu Nguyễn đã đọc làu làu bài đọc.
请你把这儿的情况介绍吧。 Xin ông giới thiệu một chút tình hình nơi này.

Những yêu cầu khi dùng câu chữ 把
a. Tân ngữ của 把 về ý nghĩa chính là người hay vật chịu sự chi phối của
động từ vị ngữ, nói chung đã được xác định trong ý nghĩa của người nói.
VD:

他要借一本书。 <Quyển sách bất kỳ nào cũng được>
他要把那本书借回了。 <Quyển sách đã biết>

b. Ý nghĩa cơ bản của câu chữ 把 là biểu thị xử lý. Động từ chính hoặc ngữ
động bổ trong loại câu này phải là động từ cập vật (đông từ mang tân ngữ) và
phải có ý nghĩa xử lý hoặc chi phối. Do đó các động từ như 有,在,是,象,
觉,得,知道,喜欢,来,去 không dùng được trong loại câu này.
VD:
Chỉ có thể nói: 他们进里边去了。
Không thể nói: 他们把里边进去了。
Chỉ có thể nói: 他同意了我们的意见了。
Không thể nói: 他把我们的意见同意了。
Ngoài ra, sau động từ cũng không được dùng trợ từ động thái 过.

c. Tác dụng của câu chữ 把 không phải chỉ nêu lên sự xử lý mà còn phải nói
lên kết quả và phương thức của sự xử lý. Vì vậy sau động từ chính phải có
thành phần khác như trợ động từ tình thái 了 [le], bổ ngữ, tân ngữ hoặc động
từ lặp lại của động từ đó. Tuy nhiên, không được dùng bổ ngữ khả năng.
VD:
外边很冷,你把毛衣穿上吧。 Bên ngoài rất lạnh, con mặc áo len vào đi.
他把汉字写完了,把生词也翻译了。 Anh ấy viết xong chữ Hán, cũng dịch từ
mới rồi.
你把那件事告诉他了吗? Em đã nói với anh ấy việc đó chưa?

我把衣服洗洗。 Tôi giặt quần áo một chút.

d. Nếu động từ có một loại trạng ngữ khác (không phải là phó từ) sau động từ
có thể không dùng thành phần khác.
VD:
别把书乱放。

Vị trí của động từ năng nguyện và phó từ phủ định trong câu chữ 把
Động từ năng nguyện và phó từ phủ định được đặt trước 把.
VD:
今天我没把照相机带来,不能照相了。 Hôm nay tôi không đem máy chụp hình
tới, không thể chụp hình rồi.
今天睡觉以前,你应该把练习作完。 Hôm nay trước khi đi ngủ, bạn nên làm
xong bài tập.
不把这门课学好,就不能毕业。 Không học tốt môn học này thì không tốt
nghiệp được.

Những trường hợp bắt buộc dùng câu chữ 把
a. Nếu sau động từ chính có bổ ngữ kết quả 到,在,给,成,作,为 v.v. và
tân ngữ, bắt buộc phải dùng câu chữ 把.
Sau 到,在 thường là tân ngữ chỉ nơi chốn.
VD:

她把两个孩子送到家。 Cô ấy đưa hai đứa trẻ về nhà.
请你把汽车开到学校门口等我。 Xin anh lái xe đến cổng trường đợi tôi.
他把旅行袋放在行李架上。 Ông ấy để cái túi du lịch lên trên giá hành lý.
她把朋友送来的花摆桌子上了。 Cô ấy đặt hoa các bạn tặng lên bàn.
他把球扔给小王。 Nó ném bóng cho Tiểu Vương.
请你把课程表交给他。 Nhờ anh đưa thời khoá b...
Cách dùng (Bǎ) trong Tiếng Trung
20/12/2014 10:12:35 | 1276 lượt xem
CÁCH DÙNG
CHỦ NGỮ + + TÂN NGỮ + ĐỘNG TỪ + THÀNH PHẦN KHÁC
Chú ý:
Tân ngữ sau là sự vật bị xử lý. Thành phần khác nêu lên xử lý như
thế nào hoặc kết quả xử lý.
VD:
小阮已经把课文念得很熟了。 Tiểu Nguyễn đã đọc làu làu bài đọc.
请你把这儿的情况介绍吧。 Xin ông giới thiệu một chút tình hình nơi này.
Những yêu cầu khi dùng câu chữ
a. Tân ngữ của về ý nghĩa chính là người hay vật chịu sự chi phối của
động từ vị ngữ, nói chung đã được xác định trong ý nghĩa của người nói.
VD:
Cách dùng 把 (Bǎ) trong Tiếng Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách dùng 把 (Bǎ) trong Tiếng Trung - Người đăng: Phan Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách dùng 把 (Bǎ) trong Tiếng Trung 9 10 829