Ktl-icon-tai-lieu

Cách học tiếng anh cho bạn flash card

Được đăng lên bởi truycapmang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
FLASH CARD: MỘT PHƯƠNG PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ HỌC TỪ MỚI
Flash card là một mẩu giấy có kích cỡ như một một
tấm các vi sít với 2 mặt: Một mặt ghi từ mới bằng
tiếng Anh và mặt kia ghi nghĩa của từ bằng tiếng
Việt.

Thế nào là một flash card?
Flash card là một mẩu giấy có kích cỡ
như một một tấm các vi sít với 2 mặt:
Một mặt ghi từ mới bằng tiếng Anh và
mặt kia ghi nghĩa của từ bằng tiếng
Việt.

Cách tạo Flash card

Trong lúc học, xem phim, đọc báo, nếu bạn
gặp bất kỳ từ mới nào thì hãy ghi lại nó vào
trong một quyển sổ. Đến cuối ngày, bạn
hãy chuẩn bị cho mình một tập Flash card
trắng, 2 quyển từ điển Anh-Anh và AnhViệt. Với mỗi từ mới ghi trong sổ, hãy làm
lần lượt các bước sau:
-Viết từ đó ra một mặt Flash card
-Mở từ điển Anh-Anh ra để xem giải thích
nghĩa của từ. Nếu bạn cảm thấy mình vẫn
chưa hiểu thì hãy sử dụng từ điển Anh-Việt.
-Ghi ra mặt còn trắng của Flash card nghĩa
của từ theo cách mà bạn cảm thấy dễ hiểu
nhất (tiếng Anh hoặc tiếng Việt).
-Viết từ đó ra giấy nháp vài lần để bạn nhớ
mặt từ.

Cách học bằng Flash card

Buổi sáng, bạn hãy ôn lại từ mới trong Flash card theo công
thức \"Hôm qua, hôm kia và một tuần trước\":
-Lấy các tập Flash card bạn đã làm trong ngày hôm qua, hôm
kia và 1 tuần trước ra.
-Ôn lại các từ trong mỗi tập: Đọc từ rồi cố nhớ nghĩa của nó.
Nếu bạn không thể nhớ được thì hãy để riêng từ đó ra.
-Gộp tất cả các từ mà bạn không nhớ nghĩa thành một
tập \"Hôm nay\" rồi để vào túi áo hoặc cặp.

Trong ngày hôm đó, bất cứ khi nào bạn có thời gian rỗi (đi xe
buýt, giờ nghỉ giải lao, lúc xem phim...), bạn hãy lấy tập từ ra để
ôn. Cứ hết một lượt ôn thì bạn hãy tráo tập từ một cách ngẫu
nhiên như tráo bài.

Đến cuối ngày, trước khi đi ngủ bạn hãy gộp các từ bạn mới cập
nhật (trong bước tạo Flash) vào tập \"Hôm nay\".

Đến cuối tháng hãy dành ra hẳn 1 ngày để đọc lại tất cả các từ
và chuyển những từ mình quên vào tập cần học (\"Hôm nay\").

Ưu điểm

-Tận dụng tối đa tất cả thời gian trống trong ngày để học từ mới.
-Khắc phục nhược điểm của việc học từ bằng sổ: Khi học các từ
cố định ghi trong sổ, bạn có thể nhớ thứ tự của các từ (đọc đến
A thì đã nhớ ra sau nó là B).

...
FLASH CARD: MỘT PHƯƠNG PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ HỌC TỪ MỚI
Flash card là một mẩu giấy có kích cỡ như một một
tấm các vi sít với 2 mặt: Một mặt ghi từ mới bằng
tiếng Anh và mặt kia ghi nghĩa của từ bằng tiếng
Việt.
Thế nào là một ash card?
Flash card một mẩu giấy kích cỡ
như một một tấm các vi sít với 2 mặt:
Một mặt ghi từ mới bằng tiếng Anh
mặt kia ghi nghĩa của từ bằng tiếng
Việt.
Cách tạo Flash card
Trong lúc học, xem phim, đọc báo, nếu bạn
gặp bất kỳ từ mới nào thì hãy ghi lại vào
trong một quyển sổ. Đến cuối ngày, bạn
hãy chuẩn bị cho mình một tập Flash card
trắng, 2 quyển từ điển Anh-Anh Anh-
Việt. Với mỗi từ mới ghi trong sổ, hãy làm
lần lượt các bước sau:
-Viết từ đó ra một mặt Flash card
-Mở từ điển Anh-Anh ra để xem giải thích
nghĩa của từ. Nếu bạn cảm thấy mình vẫn
chưa hiểu thì hãy sử dụng từ điển Anh-Việt.
-Ghi ra mặt còn trắng của Flash card nghĩa
của từ theo cách bạn cảm thấy dễ hiểu
nhất (tiếng Anh hoặc tiếng Việt).
-Viết từ đó ra giấy nháp vài lần để bạn nhớ
mặt từ.
Cách học tiếng anh cho bạn flash card - Trang 2
Cách học tiếng anh cho bạn flash card - Người đăng: truycapmang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách học tiếng anh cho bạn flash card 9 10 989