Ktl-icon-tai-lieu

Cách học tiếng Anh nhanh hơn và dễ hơn

Được đăng lên bởi nhokcoolkute99
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1947 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Share
•
•

Báo cáo bài viết này
Trả lời kèm trích dẫn

[Sưu tầm] - How to Learn English easily and faster
gửi bởi xcongc » 14 Tháng 4 2010 18:52
Tác giả : Mehdi Shahmirzaei
Nguồn : Englishtips.org
Nhận xét :
Mình tìm được ebook này trên englishtips.org . Ebook là của một anh chàng
người Iran Mehdi Shahmirzaei, anh bạn này đã đọc gần 40 bài viết về Cách học
tiếng Anh và đã tổng hợp 17 Rules để giúp việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng
hơn và nhanh hơn. Ebook gồm 9 trang nên mình không post lên diễn đàn mà chỉ
tóm tắt các rules và cho bạn Link down ebook này. Ebook là hoàn toàn Free nên
các bạn đừng lo, hãy sử dụng nó và học tập hiệu quá.
Nếu bạn muốn liên lạc với Mehdi thì đây là email của anh ấy
[url=Shahmirzaei.Mehdi@gmail.com]Shahmirzaei.Mehdi@gmail.com[/url]
Cuối cùng, Đây là tổng hợp những Rules tốt nhất để học English mà mình từng
đọc qua, Bạn hãy đọc thật kỉ nhé và nếu có cách học hay hơn hãy trao đổi với
nhau.
Đây là tóm tắt 17 Rules :
Rules 1 - Identify Your Motivation and Desire (Xác định mong muốn và
động lực của bạn)
•
•

Hãy xác định động lực bằng các hỏi bản thân tại sao bạn muốn học tiếng
Anh ?
Hiểu được động lực bạn cần xác định mục tiêu (GOAL) của bạn là gì ?

Rules 2 - Realize that English is easy (Tiếng Anh quá dễ)
•
•

Bạn có nghĩ tiếng Anh rất khó không ? Nếu vậy bạn sẽ không bao giờ
học tốt tiếng anh cả.
ENGLISH IS EASY !!!

Rules 3 - Realize that you can be good at English (Và bạn dư sức để giỏi
Tiếng Anh).
•

Dù bạn là bất kì ai, bạn đều có thể giỏi Tiếng Anh ?

•

IT'S NOT WHERE YOU LIVE, IT'S HOW YOU THINK

Rules 4 - Always Study and Review Phrases, Not Individual Words
•

Đừng học từng từ riêng lẻ, hãy học những cụm từ, những ngữ.

Rules 5 - Stop studying grammar
•
•

Ngay bây giờ hãy từ bỏ việc học ngữ pháp nếu bạn muốn nói tiếng anh
Automatically -- Without thinking!
English Is A Word Language Not A Grammar Language !!!

Rules 6 - The Most Important Rule -- Listen First (Hãy nghe trước)
•
•

Listening, listening, listening .
Listen only to real English.

Rules 7 - Speak without Fear (Đừng sợ nói tiếng Anh)
•
•

Học tiếng Anh luôn cần phải luyện tập.
Don't let a little fear stop you from getting what you want !

Rules 8 - Speak as much as you can ( Nói tiếng Anh nhiều nhất có thể)
•
•

Nghe và nói tiếng Anh hằng ngày.
Hãy tìm những người bạn, tham gia clb ... để nói tiếng Anh với họ.

Rules 9 - Slow, Deep Learning Is Best (Học chậm - chắc là tốt nhất)
•
•
•

Nếu bạn học 1 đống ...
http://vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=37&t=8707
Share
Báo cáo bài vi t nàyế
Tr l i kèm trích d n
[S u t m] - How to Learn English easily and fasterư
g i b i xcongc » 14 Tháng 4 2010 18:52
Tác gi : Mehdi Shahmirzaei
Ngu n : Englishtips.org
Nh n xét :
Mình tìm đ c ebook này trên englishtips.org . Ebook là c a m t anh chàngượ
ng i Iran Mehdi Shahmirzaei, anh b n này đã đ c g n 40 bài vi t v Cách h cườ ế
ti ng Anh và đã t ng h p 17 Rules đ giúp vi c h c ti ng Anh tr nên d dàngế ế
h n và nhanh h n. Ebook g m 9 trang nên mình không post lên di n đàn mà chơ ơ
tóm t t các rules và cho b n Link down ebook này. Ebook là hoàn toàn Free nên
các b n đ ng lo, hãy s d ng nó và h c t p hi u quá.
N u b n mu n liên l c v i Mehdi thì đây là email c a anh yế
[url=Shahmirzaei.Mehdi@gmail.com]Shahmirzaei.Mehdi@gmail.com[/url]
Cu i cùng, Đây là t ng h p nh ng Rules t t nh t đ h c English mà mình t ng
đ c qua, B n hãy đ c th t k nhé và n u có cách h c hay h n hãy trao đ i v i ế ơ
nhau.
Đây là tóm t t 17 Rules :
Rules 1 - Identify Your Motivation and Desire (Xác đ nh mong mu n và
đ ng l c c a b n)
Hãy xác đ nh đ ng l c b ng các h i b n thân t i sao b n mu n h c ti ng ế
Anh ?
Hi u đ c đ ng l c b n c n xác đ nh m c tiêu (GOAL) c a b n là gì ? ượ
Rules 2 - Realize that English is easy (Ti ng Anh quá d )ế
B n có nghĩ ti ng Anh r t khó không ? N u v y b n s không bao gi ế ế
h c t t ti ng anh c . ế
ENGLISH IS EASY !!!
Rules 3 - Realize that you can be good at English (Và b n d s c đ gi i ư
Ti ng Anh).ế
Dù b n là b t kì ai, b n đ u có th gi i Ti ng Anh ? ế
Cách học tiếng Anh nhanh hơn và dễ hơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách học tiếng Anh nhanh hơn và dễ hơn - Người đăng: nhokcoolkute99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cách học tiếng Anh nhanh hơn và dễ hơn 9 10 939