Ktl-icon-tai-lieu

Cách lập tính từ english

Được đăng lên bởi school231995
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 số công thức chuyển đổi tính từ sang danh từ:
Các tính từ chỉ màu sắc, trạng thái hay tính chất đổi sang danh từ bằng cách thêm -ness hay -ty
eg : redness, whiteness, happiness, laziness, loneliness, honesty, safety, cruelty,...ect...
Những tính từ tận cùng bằng -ful hay -ly đổi sang danh từ bằng cách thêm -ness
eg : careful -> carefulness
ugly-> ugliness
Những tính từ tận cùng bằng -al, -ial, -id, -ile, -ure đổi sang danh từ bằng cách thêm -ity
eg : mental ->mentality
equal -> equality
cordial -> cordiality
partial -> partiality
timid -> timidity
solid -> solidity
valid -> validity
pure -> purity
fertile -> fertility
Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent đổi sang danh từ bằng cách bỏ -t rồi thêm -ce
eg : importance, ignorance, confidence, intelligence.........
Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent đổi sang danh từ bằng cách bỏ -t rồi thêm -cy
eg : brilliant - brilliancy, redundant - redundancy, innocent - innocency, .........

Có 1 công thức sau:
1. Danh từ + tính từ -> tính từ
eg : snow - white : trắng như tuyết
sky-blue : màu thiên thanh
praise-worthy : đáng khen
2. Danh từ + hiện tại phân từ -> tính từ
eg : man - carrying : chở người
money-making : kiếm ra tiền
law-abiding : tuân hành pháp luật
3. Danh từ + quá khứ phân từ -> tính từ
eg : man-made : nhân tạo
war-torn : điêu tàn vì chiến tranh
weather- beaten : dày dạn, phong trần
4. Danh từ + từ bắt chước quá khứ phân từ -> tính từ
eg : lion- hearted : ngang bướng
heart- shaped : hình tim
5. Tính từ + danh từ
eg : two ton : có trọng tải 2 tấn
one way : một chiều
6. tính từ + tính từ
eg : light purple : màu hoa cà
semi classical : bán cổ điển
7. tính từ + hiện tại phân từ
eg : good looking : xinh xắn
easy going : cởi mở
soft sounding : êm dịu
8. tính từ + quá khứ phân từ
eg : ill gotten : phi nghĩa
low educated : thiếu giáo dục
ready made : may sẵn

9. Tính từ + từ bắt chước quá khứ phân từ
eg : absent minded : đãng trí
long tongued : lẻo mép
ill fated : bạc phận
10. trạng từ + hiện tại phân từ
eg : hard working : chăm chỉ, vất vả
ever lasting : vĩnh hằng
deep thinking : uyên thâm
11. Trạng từ + quá khứ phân từ
eg : well matched : xứng đôi
newly wed : mới cưới
12. Nhiều từ hợp lại
eg : good for nothing : vô tích sự
well to do : khá giả
hand and glove : tương đắc
Các hậu tố
1. "-ability" thay cho "-able" ở cuối các tính từ tận cùng là "able" để tạo thành danh từ, các danh từ
được tạo thành bằng cách này diễn tả một tình trạng hoặc đặc tính được mô tả bởi tính từ
2. "-age" kết hợp với tính từ đ...
1 số công thức chuyển đổi tính từ sang danh từ:
Các tính từ chỉ màu sắc, trạng thái hay tính chất đổi sang danh từ bằng cách thêm -ness hay -ty
eg : redness, whiteness, happiness, laziness, loneliness, honesty, safety, cruelty,...ect...
Những tính từ tận cùng bằng -ful hay -ly đổi sang danh từ bằng cách thêm -ness
eg : careful -> carefulness
ugly-> ugliness
Những tính từ tận cùng bằng -al, -ial, -id, -ile, -ure đổi sang danh từ bằng cách thêm -ity
eg : mental ->mentality
equal -> equality
cordial -> cordiality
partial -> partiality
timid -> timidity
solid -> solidity
valid -> validity
pure -> purity
fertile -> fertility
Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent đổi sang danh từ bằng cách bỏ -t rồi thêm -ce
eg : importance, ignorance, confidence, intelligence.........
Những tính từ tận cùng bằng -ant hay -ent đổi sang danh từ bằng cách bỏ -t rồi thêm -cy
eg : brilliant - brilliancy, redundant - redundancy, innocent - innocency, .........
Có 1 công thức sau:
1. Danh từ + tính từ -> tính từ
eg : snow - white : trắng như tuyết
sky-blue : màu thiên thanh
praise-worthy : đáng khen
2. Danh từ + hiện tại phân từ -> tính từ
eg : man - carrying : chở người
money-making : kiếm ra tiền
law-abiding : tuân hành pháp luật
3. Danh từ + quá khứ phân từ -> tính từ
eg : man-made : nhân tạo
war-torn : điêu tàn vì chiến tranh
weather- beaten : dày dạn, phong trần
4. Danh từ + từ bắt chước quá khứ phân từ -> tính từ
eg : lion- hearted : ngang bướng
heart- shaped : hình tim
5. Tính từ + danh từ
eg : two ton : có trọng tải 2 tấn
one way : một chiều
6. tính từ + tính từ
eg : light purple : màu hoa cà
semi classical : bán cổ điển
7. tính từ + hiện tại phân từ
eg : good looking : xinh xắn
easy going : cởi mở
soft sounding : êm dịu
8. tính từ + quá khứ phân từ
eg : ill gotten : phi nghĩa
low educated : thiếu giáo dục
ready made : may sẵn
Cách lập tính từ english - Trang 2
Cách lập tính từ english - Người đăng: school231995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cách lập tính từ english 9 10 797