Ktl-icon-tai-lieu

Cách phát âm tiếng Latinh

Được đăng lên bởi hlentj27294-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
CÁCH PHÁT ÂM
TIẾNG LA TINH
Giảng viên:
ThS. Trần Thanh Hùng
Cách phát âm tiếng Latinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách phát âm tiếng Latinh - Người đăng: hlentj27294-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cách phát âm tiếng Latinh 9 10 669