Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng All

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách sử dụng All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/ Which
Tuyệt đối không được dùng đại từ nhân xưng tân ngữ: them, us trong trường hợp này.
Ex1: Their sons, both of whom (không được nói both of them) are working abroad, ring her up
every week.
Ex2: The buses, most of which were full of passengers, began to pull out.
What = the thing/ the things that có thể làm tân ngữ cho mệnh đề phụ cùng lúc làm chủ
ngữ cho mệnh đề chính/ hoặc làm chủ ngữ của cả 2 mệnh đề chính, phụ.
Ex1: What we have expected is the result of the test.
Ex2: What happened to him yesterday might happen to us tomorrow.

...
Cách sử dụng All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/ Which
Tuy t i không c dùng i t nhân x ng tân ng : đố đượ đạ ừ ư them, us trong tr ng h p này.ườ
Ex1: Their sons, both of whom (không c nói both of them) are working abroad, ring her upđượ
every week.
Ex2: The buses, most of which were full of passengers, began to pull out.
What = the thing/ the things that th làm tân ng cho m nh ph cùng lúc m ch đề
ng cho m nh chính/ ho c làm ch ng c a c 2 m nh chính, ph . đề đề
Ex1: What we have expected is the result of the test.
Ex2: What happened to him yesterday might happen to us tomorrow.
Cách sử dụng All - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cách sử dụng All 9 10 901