Ktl-icon-tai-lieu

cách sử dụng các trạng từ liên kết trong tiếng anh

Được đăng lên bởi bui-dung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Cách sử dụng các trạng từ liên kết
Trạng từ liên kết là những trạng từ dùng để nối những ý
tưởng, những mệnh đề trong một đoạn văn. Có rất nhiều
trạng từ liên kết trong tiếng Anh, có những trạng từ thường
được sử dụng trong các văn bản có tính chất trang trọng,
một số trạng từ khác thì được sử dụng trong văn nói, ít trang
trọng hơn.
Dưới đây là một vài trạng từ liên kết thường gặp:
Yet / but still
Hai trạng từ này được dùng để nối những ý trái ngược nhau. But still là trạng từ sử dụng
nhiều trong văn nói, ít trang trọng còn yet mang tính trang trọng hơn. Xem các ví dụ dưới
đây, chú ý sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng khi chúng được sử dụng như một
trạng từ (bổ sung thông tin cho động từ) và khi chúng được sử dụng như một trạng từ liên
kết (nối hai ý trái ngược nhau):
- Haven’t you finished that work yet? Come on. Get a move on! (Bạn chưa hoàn thành
công việc đó à? Tiếp tục đi. Hãy xúc tiến nhanh lên!)
- I have yet / still to see an English orchird as beautiful as those in the rain forests of
Brazil. (Tôi chưa từng thấy một bông hoa lan nào ở nước Anh đẹp như những bông hoa
trong khu rừng nhiệt đới ở Brazil này.)
- I’ve cautioned him three times already for arriving late for work. But he still turned up
ten minutes late again this morning. (Tôi đã cảnh cáo anh ta ba lần vì đi làm muộn.
Nhưng sáng nay anh ta vẫn đi làm muộn 10 phút.)
- He claims he is a vegetarian, yet he eats everything my mother puts in front of him.
(Hắn ta nói rằng hắn ta là một người ăn kiêng, nhưng hắn ta ăn tất cả những gì mẹ tôi
đặt trước mặt hắn.)
Lưu ý: Yet với tư cách là một trạng từ liên kết chỉ có thể đứng trước mệnh đề. Still có thể
đứng trước hoặc ngay sau chủ ngữ: but he still… / but still he
As well / too
Hai trạng từ này được dùng như là những trạng từ liên kết với ý nghĩa là cũng, thêm vào
đó là, và chúng đều được sử dụng chủ yếu trong các văn bản có tính trang trọng. Xem các
ví dụ dưới đây để phân biệt as well, too đóng vai trò là một trạng từ bổ nghĩa cho tính từ
hoặc bổ sung thông tin cho động từ với as well, too với tư cách là trạng từ liên kết.
- This T-shirt is too small for me. I need a larger size. (Chiếc áo phông này nhỏ quá. Tôi
muốn một chiếc cỡ lớn hơn.)

- I certainly can’t play the piano as well as she does. Katerina is good enough to be a
concert pianist. I play quite well, but not as well. (Chắc chắn tôi không thể chơi pianô
hay như cô ấy được. Katerina đủ khả năng để được chơi trong dàn nhạc. Tôi chơi cũng
được nhưng không bằng cô ấy.)
- My birthday...
Cách sử dụng các trạng từ liên kết
Trạng từ liên kết là những trạng từ dùng để nối những ý
tưởng, những mệnh đề trong một đoạn văn. Có rất nhiều
trạng từ liên kết trong tiếng Anh, có những trạng từ thường
được sử dụng trong các văn bản có tính chất trang trọng,
một số trạng từ khác thì được sử dụng trong văn nói, ít trang
trọng hơn.
Dưới đây là một vài trạng từ liên kết thường gặp:
Yet / but still
Hai trạng từ này được dùng để nối những ý trái ngược nhau. But still trạng từ sử dụng
nhiều trong văn nói, ít trang trọng còn yet mang tính trang trọng hơn. Xem các ví dụ dưới
đây, chú ý sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng khi chúng được sử dụng như một
trạng từ (bổ sung thông tin cho động từ) và khi chúng được sử dụng như một trạng từ liên
kết (nối hai ý trái ngược nhau):
- Haven’t you finished that work yet? Come on. Get a move on! (Bạn chưa hoàn thành
công việc đó à? Tiếp tục đi. Hãy xúc tiến nhanh lên!)
- I have yet / still to see an English orchird as beautiful as those in the rain forests of
Brazil. (Tôi chưa từng thấy một bông hoa lan nào ở nước Anh đẹp như những bông hoa
trong khu rừng nhiệt đới ở Brazil này.)
- I’ve cautioned him three times already for arriving late for work. But he still turned up
ten minutes late again this morning. (Tôi đã cảnh cáo anh ta ba lần vì đi làm muộn.
Nhưng sáng nay anh ta vẫn đi làm muộn 10 phút.)
- He claims he is a vegetarian, yet he eats everything my mother puts in front of him.
(Hắn ta nói rằng hắn ta là một người ăn kiêng, nhưng hắn ta ăn tất cả những gì mẹ tôi
đặt trước mặt hắn.)
Lưu ý: Yet với tư cách là một trạng từ liên kết chỉ có thể đứng trước mệnh đề. Still có thể
đứng trước hoặc ngay sau chủ ngữ: but he still… / but still he
As well / too
Hai trạng từ này được dùng như là những trạng từ liên kết với ý nghĩa là cũng, thêm vào
đó là, và chúng đều được sử dụng chủ yếu trong các văn bản có tính trang trọng. Xem các
ví dụ dưới đây để phân biệt as well, too đóng vai trò là một trạng từ bổ nghĩa cho tính từ
hoặc bổ sung thông tin cho động từ với as well, too với tư cách là trạng từ liên kết.
- This T-shirt is too small for me. I need a larger size. (Chiếc áo phông này nhỏ quá. Tôi
muốn một chiếc cỡ lớn hơn.)
cách sử dụng các trạng từ liên kết trong tiếng anh - Trang 2
cách sử dụng các trạng từ liên kết trong tiếng anh - Người đăng: bui-dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
cách sử dụng các trạng từ liên kết trong tiếng anh 9 10 765