Ktl-icon-tai-lieu

Cách sử dụng too, so, neither và either

Được đăng lên bởi skyoon90
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I.

TOO/SO: cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định.

- TOO: dùng cuối câu.
+ A: I LOVE YOU. (anh yêu em)
+ B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh)
- SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và
đứng liền trước chủ ngữ.
– VD 1:
+ A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh)
+ B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện tại đơn phải động từ
thường, do đó trợ động từ là DO cho chủ ngữ là I)
–VD 2:
+ A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh viên)
+ B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (do câu người nói
trước dùng AM, nên phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER
BROTHER, là danh từ số ít)
– VD 3:
+ A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (tôi đã học trường Lê Hồng
Phong)

+ B: SO DID I. (tôi cũng vậy) (vì câu người nói trước dùng thì quá khứ đơn, nên
trợ động từ tương ứng đặt sau SO phải là DID)
–VD 4:
+ A: I HAVE BEEN TO THAILAND. (tôi đã được đi Thái Lan)
+ B: SO HAVE I. (tôi cũng vậy) (Do câu người nói trước dùng thì hiện tại hoàn
thành nên trợ động từ cần mượn để đặt sau SO phải là HAVE

CÁCH SỬ DỤNG CỦA “EITHER” VÀ “NEITHER”
“Either” và “Neither” là 2 cụm từ có cách sử dụng giống như “so” và “too”, dùng
để nói về “cũng”; tuy nhiên “Either” và “Neither” dùng để nói về “cũng” trong
DẠNG PHỦ ĐỊNH.
Ví dụ:
I didn't get enough to eat, and you didn't either.
I didn't get enough to eat, and neither did you.
chú ý
• Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu. “Either” đứng ở cuối của câu, sau
trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu
(thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.
• Trong câu sử dụng “Neither” thì trợ động từ đứng sau “Neither” không được

dùng ở dạng phủ định (không được dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã
mang nghĩa phủ định.
Khi chúng ta gặp 2 tình huống tương đồng, chúng ta vẫn có thể viết:
William doesn't work there, and John doesn't work there.
Nhưng trong thực tế, chúng ta nên sử dụng “Neither” hoặc “Either” cho câu trên
như sau:
William doesn't work there, and John doesn't either.
William doesn't work there, and neither does John.
Chúng ta hãy cùng tham khảo một số ví dụ sử dụng “Neither” và “Either” thay thế
được cho nhau:
Mary doesn't want to wake Tom up, and Christine doesn't either
Mary doesn't want to wake Tom up, and neither does Christine.
He's not very good at painting walls, and she isn't either.
He's not very good at painting walls, and neither is she.
She can't wait until the baby is born, and he can't either.
She can't w...
I. TOO/SO: cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định.
- TOO: dùng cuối câu.
+ A: I LOVE YOU. (anh yêu em)
+ B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh)
- SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và
đứng liền trước chủ ngữ.
– VD 1:
+ A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh)
+ B: SO DO I.(tôi cũng vậy) (do câu A nói dùng hiện tại đơn phải động t
thường, do đó trợ động từ là DO cho chủ ngữ là I)
–VD 2:
+ A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh viên)
+ B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy). (do câu người nói
trước dùng AM, nên phải mượng IS đứng sao SO cho hợp với MY YOUNGER
BROTHER, là danh từ số ít)
– VD 3:
+ A: I WENT TO LE HONG PHONG HIGH SCHOOL. (tôi đã học trường Lê Hồng
Phong)
Cách sử dụng too, so, neither và either - Trang 2
Cách sử dụng too, so, neither và either - Người đăng: skyoon90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cách sử dụng too, so, neither và either 9 10 409