Ktl-icon-tai-lieu

Cảm nang luyện thi B1

Được đăng lên bởi Phạm Văn Hiếu
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1999 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CẨM NANG LUYỆN THI CHỨNG CHỈ
TIẾNG ANH B1
(Phiên bản 2.2)

TABLE OF CONTENTS
Giới thiệu tài liệu ..............................................................................................................................1
Giới thiệu về website TiengAnhB1.Com............................................................................................1
Hướng dẫn làm bài thi Đọc...............................................................................................................3
Yêu cầu của bài thi Đọc B1 ...........................................................................................................3
Cấu trúc của bài thi Đọc B1 ..........................................................................................................4
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 1: Từ vựng, ngữ pháp ...............................................................5
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 2: Biển báo, thông báo ..............................................................8
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 3: Đọc hiểu.............................................................................. 12
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 4: Điền từ................................................................................ 17
Hướng dẫn làm bài thi Viết............................................................................................................. 21
Yêu cầu của bài thi Viết B1 ......................................................................................................... 21
Cấu trúc của bài thi Viết B1 ........................................................................................................ 21
Hướng dẫn làm bài thi Viết phần 1: Viết lại câu ......................................................................... 22
Hướng dẫn làm bài thi Viết phần 2: Viết thư .............................................................................. 27
Hướng dẫn làm bài thi Nghe ........................................................................................................... 33
Yêu cầu của bài thi Nghe B1 ....................................................................................................... 33
Cấu trúc của bài thi Nghe B1 ...................................................................................................... 34
Phương pháp làm bài thi Nghe hiểu ............................................................................................ 35
Hướng dẫn làm bài thi Nghe phần 1: Nghe tranh hì...
CM NANG LUYN THI CHNG CH
TING ANH B1
(Phiên bn 2.2)
Cảm nang luyện thi B1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm nang luyện thi B1 - Người đăng: Phạm Văn Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Cảm nang luyện thi B1 9 10 268