Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiengAnhB1.Com

CẨM NANG LUYỆN THI CHỨNG CHỈ
TIẾNG ANH B1

1|P age

TiengAnhB1.Com

TABLE OF CONTENTS
Giới thiệu tài liệu ..............................................................................................................................3
Giới thiệu về website TiengAnhB1.Com............................................................................................4
Hướng dẫn làm bài thi Đọc...............................................................................................................6
Yêu cầu của bài thi Đọc B1 ...........................................................................................................6
Cấu trúc của bài thi Đọc B1 ..........................................................................................................6
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 1: Từ vựng, ngữ pháp ...............................................................7
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 2: Biển báo, thông báo ..............................................................9
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 3: Đọc hiểu.............................................................................. 12
Hướng dẫn làm bài thi Đọc phần 4: Điền từ................................................................................ 15
Hướng dẫn làm bài thi Viết............................................................................................................. 17
Yêu cầu của bài thi Viết B1 ......................................................................................................... 17
Cấu trúc của bài thi Viết B1 ........................................................................................................ 17
Hướng dẫn làm bài thi Viết phần 1: Viết lại câu ......................................................................... 17
Hướng dẫn làm bài thi Viết phần 2: Viết thư .............................................................................. 19
Hướng dẫn làm bài thi Nghe ........................................................................................................... 22
Yêu cầu của bài thi Nghe B1 ....................................................................................................... 22
Cấu trúc của bài thi Nghe B1 ...................................................................................................... 22
Phương pháp làm bài thi Nghe hiểu ............................................................................................ 23
Hướng dẫn làm bài thi N...
TiengAnhB1.Com
1 | P a g e
CM NANG LUYN THI CHNG CH
TING ANH B1
Cẩm nang luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cẩm nang luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh 9 10 798